Evropska unija

Francija

Pregled

Glavno mesto: 

Pariz

Površina: 

633 187 km2

Prebivalstvo: 

66 759 950 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

13,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

2,225 bilijona EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

francoščina

Politična ureditev: 

republika s polpredsedniškim sistemom

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

74

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengen area member: 

  Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Država članica EU od: 

1. januarja 1958

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Francosko predsedovanje Svetu EU

Francija sega od Severnega morja do Sredozemlja in je največja država v EU. Pokrajina je razgibana, z goratim vzhodom in jugom, kjer je tudi najvišji vrh Alp in najvišja točka zahodne Evrope Mont Blanc (4810 m).

Najpomembnejši gospodarski sektorji Francije leta 2015 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (23 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,7 %) ter industrija (14,1 %).

Glavni izvozni partnerji Francije so Nemčija, Španija in ZDA, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Belgija in Italija.

Francija v EU

Evropski parlament

Iz Francije prihaja 74 poslancev Evropskega parlamenta: več o francoskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Franciji 

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki francoske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Francosko predsedovanje Svetu EU:

jan.–jun. 1959 | jan.–jun. 1962 | jan.–jun. 1965 | jan.–jun. 1968 | jan.–jun. 1971 | jul.–dec. 1974 | jan.–jun. 1979 | jan.–jun. 1984 | jul.–dec. 1989 | jan.–jun. 1995 | jul.–dec. 2000 | jan.–jun. 2008

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Francije je Pierre Moscovici, ki je pristojen za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Franciji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Francija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 24 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Francija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 23 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Francije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega francoskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se francoski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Francija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Francija–EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Francijo: 14,468 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % francoskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,65 %
  • Skupaj francoski prispevek v proračun EU: 19,013 milijarde EUR
  • Francoski prispevek v proračun EU v % francoskega BND: 0,85 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Franciji, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Francija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Franciji prinesla sredstva EU

Praktične informacije

Back to top