Európska únia

Francúzsko

Prehľad

Vlajka Francúzska

Politický systém

Francúzsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom, ktorého vymenúva prezident. Prezident je priamo volenou hlavou štátu. Územie Francúzska pozostáva z 18 správnych regiónov – 13 metropolitných (t. j. kontinentálne Francúzsko) a 5 zámorských regiónov. Všetkých 5 zámorských regiónov vrátane Svätého Martina (francúzske územie v Karibskej oblasti) sa považujú za súčasť EÚ (so štatútom najvzdialenejšieho regiónu). Francúzske mesto Štrasburg je jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. Zvyšnými dvoma sú Brusel a Luxemburg.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Francúzska v roku 2016 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (22,7 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,6 %) a priemysel (14,1 %).

Do krajín EÚ smeruje 59 % francúzskeho vývozu (Nemecko 16 %, Španielsko 8 % a Taliansko 7 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 7 % francúzskeho vývozu smeruje do Spojených štátov a 4 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 69 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 19 %, Belgicka 11 % a Holandska 8 %). Z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza zo Spojených štátov a 5 % z Číny.

Francúzsko v EÚ

Európsky parlament

Francúzsko má v Európskom parlamente 74 poslancov. Poslanci EP za Francúzsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Francúzsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia francúzskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Francúzska:

január až jún 1959 | január až jún 1962 | január až jún 1965 | január až jún 1968 | január až jún 1971 | júl až december 1974 | január až jún 1979 | január až jún 1984 | júl až december 1989 | január až jún 1995 | júl až december 2000 | január až jún 2008

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Francúzsko do Európskej komisie je Pierre Moscovici, ktorý je zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Francúzsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Francúzsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Francúzsko má v Európskom výbore regiónov 23 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Francúzsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Francúzska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Francúzska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Francúzska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ vo Francúzsku: 13,505 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % francúzskeho hrubého národného dôchodku (HND) 0,58 %
  • Celkový príspevok Francúzska do rozpočtu EÚ: 16,234 mld. EUR
  • Príspevok Francúzska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,70 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Francúzsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Francúzska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Francúzsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top