Európska únia

Francúzsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Paríž

Rozloha: 

633 187 km2

Obyvateľstvo: 

66 759 950 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

13,1 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

2,225 bilióna EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

francúzština

Politický systém: 

 poloprezidentská republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

74

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Schengen area member: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995.

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1958

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Francúzska

Francúzsko je jednou z najväčších krajín EÚ, ktorá sa rozprestiera od Severného mora až po Stredozemné. Krajina má rôznorodé členenie – východ a juh tvoria pohoria vrátane alpského vrcholu Mont Blanc (4 810 m), ktorý predstavuje najvyšší bod západnej Európy.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Francúzska v roku 2015 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (23,0 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,7 %) a priemysel (14,1 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Francúzska sú Nemecko, Španielsko a USA, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Belgicko a Taliansko.

Francúzsko v EÚ

Európsky parlament

Francúzsko má v Európskom parlamente 74 poslancov. Poslanci EP za Francúzsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Francúzsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia francúzskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Francúzska:

január až jún 1959 | január až jún 1962 | január až jún 1965 | január až jún 1968 | január až jún 1971 | júl až december 1974 | január až jún 1979 | január až jún 1984 | júl až december 1989 | január až jún 1995 | júl až december 2000 | január až jún 2008

Predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Francúzsko do Európskej komisie je Pierre Moscovici, ktorý je zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Francúzsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Francúzsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Francúzsko má v Európskom výbore regiónov 23 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Francúzsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Francúzska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Francúzska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Francúzska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ vo Francúzsku – 14,468 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % francúzskeho hrubého národného dôchodku (HND) – 0,65 %
  • Celkový príspevok Francúzska do rozpočtu EÚ – 19,013 miliardy EUR
  • Príspevok Francúzska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,85 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Francúzsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Francúzska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Francúzsko využíva finančné prostriedky EÚ

Praktické informácie o Francúzsku

Back to top