Unia Europejska

Francja

Informacje ogólne

Stolica: 

Paryż

Powierzchnia: 

633 187 km2

Ludność państwa: 

66 759 950 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

13,1 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

2,225 bilionów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

francuski

Ustrój polityczny: 

republika półprezydencka

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

74

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

 Tak. Francja jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

W UE od: 

1 stycznia 1958 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty francuskiej prezydencji

Francja jest największym państwem w UE, zajmuje obszar od Morza Północnego po Morze Śródziemne. Jej krajobraz jest zróżnicowany, na wschodzie i na południu występują tereny górzyste i górskie. We francuskich Alpach wznosi się najwyższy szczyt w Europie Zachodniej – Mont Blanc (wys. 4 810 m n.p.m.).

Do najważniejszych sektorów francuskiej gospodarki w 2015 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (23 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17,7 %) oraz przemysł (14,1 %).

Główne rynki eksportowe dla francuskiej gospodarki to Niemcy, Hiszpania i USA, a w przypadku importu – Niemcy, Belgia i Włochy.

Francja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 74 posłów z Francji. Więcej informacji o francuskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego we Francji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele francuskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty francuskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1959 r., styczeń–czerwiec 1962 r., styczeń–czerwiec 1965 r., styczeń–czerwiec 1968 r., styczeń–czerwiec 1971 r., lipiec–grudzień 1974 r., styczeń–czerwiec 1979 r., styczeń–czerwiec 1984 r., lipiec–grudzień 1989 r., styczeń–czerwiec 1995 r., lipiec–grudzień 2000 r., styczeń–czerwiec 2008 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Francuskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Pierre Moscovici, który odpowiada za sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji we Francji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Francja ma 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Francja ma 23 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Francja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Francji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Francja wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Francja a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE we Francji: 14,468 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % francuskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,65 %
  • Łączny wkład Francji do budżetu UE: 19,013 miliardów EUR
  • Wkład Francji do budżetu UE jako % francuskiego DNB: 0,85 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE we Francji 

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Francję wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Francja się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Francja – informacje praktyczne

Back to top