Europese Unie

Frankrijk

In het kort

Hoofdstad: 

Parijs

Oppervlakte: 

633 187 km2

Bevolking: 

66 759 950 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

13,1 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

2,225 biljoen EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Frans

Staatsbestel: 

semi-presidentiële republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

74

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja, Frankrijk maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1958

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Frankrijk

Frankrijk is het grootste land van de EU, het strekt zich uit van de Noordzee tot de Middellandse Zee. Het landschap is divers, met bergen in het oosten en het zuiden, waaronder de 4810 m hoge Mont Blanc in de Alpen, het hoogste punt van West-Europa.

De belangrijkste sectoren van de Franse economie waren in 2015 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (23 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17,7 %), en industrie (14,1 %).

Frankrijk exporteert vooral naar Duitsland, Spanje en de VS, en importeert vooral uit Duitsland, België en Italië.

Frankrijk in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 74 Franse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Frankrijk

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie van de vertegenwoordigers van de Franse regering op deze vergaderingen aanwezig is, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Frankrijk:

januari-juni 1959 | januari-juni 1962 | januari-juni 1965 | januari-juni 1968 | januari-juni 1971 | juli-december 1974 | januari-juni 1979 | januari-juni 1984 | juli-december 1989 | januari-juni 1995 | juli-december 2000 | januari-juni 2008

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Frankrijk heeft Pierre Moscovici aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor economische en financiële zaken, belastingen en douane.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Frankrijk

Europees Economisch en Sociaal Comité

Frankrijk heeft 24 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Frankrijk heeft 23 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Frankrijk houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Franse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Frankrijk?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Frankrijk in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in Frankrijk: 14,468 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Franse bruto nationaal inkomen (bni): 0,65 %
  • Totale Franse bijdrage aan de EU-begroting: 19,013 miljard EUR
  • Franse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,85 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Frankrijk 

Het geld dat Frankrijk bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Frankrijk

Praktische informatie

Back to top