European Union website, the official EU website

Prancūzija

Apžvalga: 

Prancūzija – didžiausia pagal plotą šalis Europos Sąjungoje. Ji driekiasi nuo Šiaurės jūros iki Viduržemio jūros. Kraštovaizdis įvairus – rytuose ir pietuose stūkso kalnai, Prancūzijos Alpėse yra ir aukščiausia Vakarų Europos viršukalnė – Monblanas (4810 m.).

Svarbiausi Prancūzijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (23,0 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,7 %), pramonė (14,1 %).

Pagrindinės Prancūzijos eksporto partnerės yra Vokietija, Ispanija ir JAV, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Belgija ir Italija.

Sostinė: 

Paryžius

Plotas: 

633 187 km2

Gyventojų sk.: 

66 415 161 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

13,1 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

2,184 trilijono EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

prancūzų

Politinė sistema: 

 respublika su stipria prezidento valdžia

ES valstybė narė nuo: 

1958 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

74

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Pirmininkavimas Tarybai: Prancūzija rotacijos tvarka pirmininkavo ES Tarybai 12 kartų (1959–2008 m.).

Prancūzija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Prancūzijai atstovauja 74 nariai.

Europos Parlamento biuras Prancūzijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Prancūzijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Prancūzijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1959 m. sausio–birželio mėn. | 1962 m. sausio–birželio mėn. | 1965 m. sausio–birželio mėn. | 1968 m. sausio–birželio mėn. | 1971 m. sausio–birželio mėn. | 1974 m. liepos–gruodžio mėn. | 1979 m. sausio–birželio mėn. | 1984 m. sausio–birželio mėn. | 1989 m. liepos–gruodžio mėn. | 1995 m. sausio–birželio mėn. | 2000 m. liepos–gruodžio mėn. | 2008 m. sausio–birželio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį

Europos Komisija

Prancūzijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Pierre’as Moscovici, atsakingas už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Prancūzijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Prancūzijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Prancūzijai atstovauja 23 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Prancūzija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Prancūzijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Prancūzija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Prancūzijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Prancūzijoje – 14,468 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Prancūzijoje sudaro 0,65 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Prancūzijos įnašas į ES biudžetą – 19,013 milijardo EUR.
  • Prancūzijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,85 % Prancūzijos BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Prancūzijoje 

Prancūzijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Prancūzijai.

Praktinė informacija