Európai Unió

Franciaország

Áttekintés

Főváros: 

Párizs

Terület: 

633 187 km2

Népesség: 

66 759 950 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

13,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

2,225 billió EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

francia

Államforma, politikai rendszer: 

félprezidenciális köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

74

Pénznem: 

 Euró. (Franciaország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Franciaország 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1958. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A francia soros elnökség időszakai

Franciaország az Európai Unió legnagyobb tagállama. Területe az Északi-tengertől a Földközi-tengerig húzódik. Felszíne változatos, keleti és déli részét hegyek uralják. A Francia-Alpokban található a 4810 méter magas Mont Blanc, amely – a Kaukázustól nyugatra – Európa legmagasabb hegycsúcsa.

2015-ben a francia gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (23%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17,7%), továbbá az ipar (14,1%).

Franciaország elsősorban Németországba, Spanyolországba és az Egyesült Államokba exportálja termékeit, a Franciaországba irányuló behozatal tekintetében pedig az első három helyen Németország, Belgium, illetve Olaszország említendő meg.

Franciaország az EU-ban

Európai Parlament

Franciaország 74 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Franciaország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Franciaországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a francia kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A francia soros elnökség időszakai:

1959. január–június, 1962. január–június, 1965. január–június, 1968. január–június, 1971. január–június, 1974. július–december, 1979. január–június, 1984. január–június, 1989. július–december, 1995. január–június, 2000. július–december, 2008. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság francia tagja Pierre Moscovici, aki a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Franciaországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Franciaországnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Franciaországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Franciaország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Franciaország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Franciaország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Franciaországban: 14,468 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a francia bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,65 %
  • Franciaország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 19,013 milliárd EUR
  • Franciaországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a francia GNI-hez viszonyítva: 0,85 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Franciaországban 

A tagállamok, így a Franciaország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Franciaország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top