Európai Unió

Franciaország

Áttekintés

Franciaország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Franciaország félprezidenciális köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, akit a közvetlen szavazással megválasztott államfő, az elnök nevez ki. Franciaország területét 18 közigazgatási régió – 13 kontinentális és 5 tengerentúli régió – alkotja. Mind az 5 tengerentúli régió, valamint a karib-tengeri francia közösség, Saint-Martin is az EU részét képezi (legkülső régió jogállással). Franciaország egyik városa, Strasbourg az európai uniós intézmények három hivatalos székhelyeinek egyike. A másik kettő Brüsszel és Luxembourg.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a francia gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (22,7%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17,6%), továbbá az ipar (14,1%).

Az EU-n belüli kereskedelem a francia export 59%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 16%-a Németországba, 8%-a Spanyolországba, 7%-a pedig Olaszországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a francia termékek 7%-a az Egyesült Államokban, 4 %-a pedig Kínában talál vevőre.

A Franciaországba behozott termékek 69%-a EU-tagországból érkezik (19%-uk Németországból, 11%-uk Belgiumból, 8%-uk Hollandiából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 6%-a az Egyesült Államokból, 5%-a pedig Kínából érkezik.

Franciaország az EU-ban

Európai Parlament

Franciaország 74 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Franciaország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Franciaországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a francia kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A francia soros elnökség időszakai:

1959. január–június, 1962. január–június, 1965. január–június, 1968. január–június, 1971. január–június, 1974. július–december, 1979. január–június, 1984. január–június, 1989. július–december, 1995. január–június, 2000. július–december, 2008. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság francia tagja Pierre Moscovici, aki a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Franciaországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Franciaországnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Franciaországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Franciaország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Franciaország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2017-es uniós költségvetés sarokszámai Franciaország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Franciaországban: 13,505 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a francia bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,58%
  • Franciaország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 16,234 milliárd euró
  • Franciaország befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,70% 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Franciaországban 

A tagállamok, így a Franciaország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét szolgáló – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Franciaország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top