Europska unija

Francuska

Pregled

Glavni grad: 

Pariz

Površina: 

633 187 km2

Broj stanovnika: 

66 759 950 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

13,1 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

2,225 bilijuna EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

francuski

Politički sustav: 

polupredsjednička republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

74

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1958.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi francuskog predsjedanja

Francuska je najveća zemlja EU-a i proteže se od Sjevernog mora do Sredozemlja. Krajolik joj je vrlo raznolik, s planinama na istoku i jugu, uključujući alpski vrh Mont Blanc (4810 m), najvišu točku zapadne Europe.

Najvažniji sektori francuskoga gospodarstva u 2015. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (23,0 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,7 %) te industrija (14,1 %).

Najvažniji izvozni partneri Francuske jesu Njemačka, Španjolska i SAD, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Belgija i Italija.

Francuska u Europskoj uniji

Europski parlament

Francuska ima 74 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Francuskoj 

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici francuske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi francuskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1959. | siječanj – lipanj 1962. | siječanj – lipanj 1965. | siječanj – lipanj 1968. | siječanj – lipanj 1971. | srpanj – prosinac 1974. | siječanj – lipanj 1979. | siječanj – lipanj 1984. | srpanj – prosinac 1989. | siječanj – lipanj 1995. | srpanj – prosinac 2000. | siječanj – lipanj 2008.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Pierre Moscovici povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Francuska, a zadužen je za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Francuskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Francuska ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Francuska ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Francuska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća francuskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Francuska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Francuske i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Francuskoj – 14,468 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Francuskoj izražena kao postotak francuskog bruto nacionalnog dohotka (BND) – 0,65 %
  • ukupni doprinos Francuske proračunu EU-a – 19,013 milijardi EUR
  • doprinos proračunu Francuske EU-a izražen kao postotak njezina BND-a – 0,85 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Francuskoj financira EU 

Novcem koji Francuska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Francusku

Praktične informacije

Back to top