Euroopan Unioni

Ranska

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Pariisi

Pinta-ala: 

633 187 km2

Väkiluku: 

66 759 950 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

13,1 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

2,225 biljoonaa EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

ranska

Valtiomuoto: 

puolipresidentillinen tasavalta

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

74

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Ranska on kuulunut Schengen-alueeseen 26.3.1995 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1958

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Ranska on pinta-alaltaan EU:n suurin maa, ja sen alue ulottuu Pohjanmereltä Välimerelle. Pinnanmuodoltaan se on vaihteleva ja sekä Itä- että Etelä-Ranskassa on vuoria. Mont Blanc, joka on läntisen Euroopan korkein huippu (4 810 m), sijaitsee myös Ranskassa.

Ranskan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (23,0 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (17,7 %) sekä teollisuus (14,1 %).

Ranskan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Espanja ja Yhdysvallat ja tuontimaat Saksa, Belgia ja Italia.

Ranska EU:ssa

Euroopan parlamentti

Ranskalla on 74 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Ranskan-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Ranskan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Ranskan puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 1959 | tammikuu–kesäkuu 1962 | tammikuu–kesäkuu 1965 | tammikuu–kesäkuu 1968 | tammikuu–kesäkuu 1971 | heinäkuu–joulukuu 1974 | tammikuu–kesäkuu 1979 | tammikuu–kesäkuu 1984 | heinäkuu–joulukuu 1989 | tammikuu–kesäkuu 1995 | heinäkuu–joulukuu 2000 | tammikuu–kesäkuu 2008

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Ranskasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Pierre Moscovici, jonka vastuualueena on talous- ja rahoitusasiat, verotus sekä tulliasiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Ranskan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Ranskalla on 24 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Ranskalla on 23 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Ranska pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Ranska antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Ranskan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Ranskassa: 14,468 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Ranskan bruttokansantuloon: 0,65 %
  • Ranskan maksut EU:n talousarvioon: 19,013 miljardia EUR
  • Ranskan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,85 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Ranskassa 

Ranskan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Ranskassa).

Käytännön tietoa

Back to top