Euroopan Unioni

Ranska

Ranska

Perustiedot

Ranskan lippu

Valtiomuoto

Ranska on puolipresidentillinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. Presidentti valitaan suorilla vaaleilla, ja hän nimittää pääministerin. Ranska jakautuu 18 hallinnolliseen alueeseen, joista 13 on Manner-Ranskassa (Euroopassa) ja 5 on merentakaisia alueita. Nämä 5 merentakaista aluetta sekä Saint-Martin, joka on Ranskan alue Karibialla, ovat osa EU:ta ja niillä on nk. syrjäisimmän alueen status. Koillisranskalainen Strasbourgin kaupunki on Brysselin ja Luxemburgin ohella yksi EU:n toimielinten virallisista toimipaikoista.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Ranskan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (22,4 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (17,8 %) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ja hallinto- ja tukipalvelutoiminta (14,0 %).

Ranskan viennistä 59 % on EU:n sisäistä (Saksa 14 %, Espanja 8 %, Italia 7 % ja Belgia 7 %); 8 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 4 % Kiinaan.

Tuonnista puolestaan 69 % tulee muista EU-maista (Saksa 18 %, Belgia 10 % ja Alankomaat 8 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Yhdysvallat (5 %) ja Kiina (5 %).

Ranska EU:ssa

Euroopan parlamentti

Ranskalla on 79 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Ranskan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Ranskan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Ranskan puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 1959 | tammikuu–kesäkuu 1962 | tammikuu–kesäkuu 1965 | tammikuu–kesäkuu 1968 | tammikuu–kesäkuu 1971 | heinäkuu–joulukuu 1974 | tammikuu–kesäkuu 1979 | tammikuu–kesäkuu 1984 | heinäkuu–joulukuu 1989 | tammikuu–kesäkuu 1995 | heinäkuu–joulukuu 2000 | tammikuu–kesäkuu 2008

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

linkki vie ulkoiselle sivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Ranskasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Thierry Breton, jonka vastuualueena ovat sisämarkkinat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Ranskan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Ranskalla on 24 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Ranskalla on 24 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Ranska pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Ranska maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Ranskan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2018:

  • Ranskan saama EU-rahoitus: 14,778 miljardia euroa
    (rahoituksen osuus suhteessa Ranskan bruttokansantuloon: 0,61 %)
  • Maksut EU:n talousarvioon: 20,573 miljardia euroa
    (maksujen osuus suhteessa Ranskan bruttokansantuloon: 0,85 %)

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Ranskassa 

Ranskan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Ranskassa)

Back to top