Euroopa Liit

Prantsusmaa

Ülevaade

Pealinn: 

Pariis

Pindala: 

633 187 km2

Rahvaarv: 

66 759 950 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

13,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

2,225 triljonit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

prantsuse

Poliitiline süsteem: 

poolpresidentaalne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

74

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

 Jah, Prantsusmaa on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1958

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Prantsusmaa eesistumise perioodid

Prantsusmaa on Euroopa suurim riik, mis ulatub Põhjamerest Vahemereni. Maastik on vaheldusrikas, idas ja lõunas kõrguvad mäed – ka Alpide tipp Mont Blanc (4810 m), mis on Lääne-Euroopa kõrgeim koht.

Prantsusmaa majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (23,0 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,7%) ning tööstus (14,1 %).

Prantsusmaa peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Hispaania ja Ameerika Ühendriigid ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Belgia ja Itaalia.

Prantsusmaa ELis

Euroopa Parlament

Prantsusmaalt on Euroopa Parlamenti valitud 74 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Prantsusmaal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Prantsusmaa valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Prantsusmaa eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 1959 | jaanuar–juuni 1962 | jaanuar–juuni 1965 | jaanuar–juuni 1968 | jaanuar–juuni 1971 | juuli–detsember 1974 | jaanuar–juuni 1979 | jaanuar–juuni 1984 | juuli–detsember 1989 | jaanuar–juuni 1995 | juuli–detsember 2000 | jaanuar–juuni 2008

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Prantsusmaa poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Pierre Moscovici, kelle vastutusalaks on majandus- ja rahandusküsimused, maksundus ja toll.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Prantsusmaal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Prantsusmaal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Prantsusmaal on Euroopa Regioonide Komitees 23 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Prantsusmaa suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Prantsusmaa nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Prantsusmaa rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Prantsusmaa rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Prantsusmaal – 14,468 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Prantsusmaa kogurahvatulust – 0,65 %
  • Prantsusmaa kogupanus ELi eelarvesse – 19,013 miljardit EUR
  • Prantsusmaa poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 0,85 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Prantsusmaal 

Rahalised vahendid, mida Prantsusmaa maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Prantsusmaa ELi-poolsest rahastamisest kasu saab

Praktiline teave

Back to top