Euroopa Liit

Prantsusmaa

Prantsusmaa

Ülevaade

Prantsusmaa lipp

Poliitiline süsteem

Prantsusmaa on poolpresidentaalne vabariik, mille valitsusjuht on peaminister, kelle nimetab ametisse president, kes ise valitakse riigipeaks otsevalimistel. Prantsusmaa territoorium koosneb 18 haldusüksusest – 13 Euroopas asuvast piirkonnast ja 5 ülemeredepartemangust. Kõik 5 ülemeredepartemangu ning Saint-Martin (Kariibi meres asuv Prantsusmaa territoorium) kuuluvad ELi koosseisu (neid kutsutakse „äärepoolseimateks piirkondadeks“). Prantsusmaa linn Strasbourg on üks kolmest Euroopa institutsioonide asukohast. Teised kaks on Brüssel ja Luxembourg.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Prantsusmaa majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (22,7%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,6%) ning tööstus (14,1%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Prantsusmaa ekspordist 59% (Saksamaa 16%, Hispaania 8% ja Itaalia 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 7% Ameerika Ühendriikidesse ja 4% Hiinasse.

69% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 19%, Belgia 11% ja Madalmaad 8%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 6% Ameerika Ühendriikidest ja 5% Hiinast.

Prantsusmaa ELis

Euroopa Parlament

Prantsusmaalt on Euroopa Parlamenti valitud 74 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Prantsusmaal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Prantsusmaa valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Prantsusmaa eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 1959 | jaanuar–juuni 1962 | jaanuar–juuni 1965 | jaanuar–juuni 1968 | jaanuar–juuni 1971 | juuli–detsember 1974 | jaanuar–juuni 1979 | jaanuar–juuni 1984 | juuli–detsember 1989 | jaanuar–juuni 1995 | juuli–detsember 2000 | jaanuar–juuni 2008

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Prantsusmaa poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Pierre Moscovici, kelle vastutusalaks on majandus- ja rahandusküsimused ning maksundus ja toll.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Prantsusmaal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Prantsusmaal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Prantsusmaal on Regioonide Komitees 23 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Prantsusmaa suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Prantsusmaa nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Prantsusmaa rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Prantsusmaa rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal 

  • ELi kogukulud Prantsusmaal: 13,505 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Prantsusmaa kogurahvatulus: 0,58%
  • Prantsusmaa kogupanus ELi eelarvesse: 16,234 miljardit eurot
  • Prantsusmaa poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulus: 0,70% 

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Prantsusmaal 

Rahalised vahendid, mida Prantsusmaa maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Prantsusmaale kasulikud on.

Back to top