Ευρωπαϊκή Ένωση

Γαλλία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Παρίσι

Έκταση: 

633 187 km2

Πληθυσμός: 

66 759 950 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

13,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

2,225 τρισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

γαλλικά

Πολίτευμα: 

προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

74

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1958

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ΕΕ. Εκτείνεται από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Η μορφολογία του εδάφους της παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, με οροσειρές στα ανατολικά και τα νότια. Εδώ βρίσκεται και η υψηλότερη κορυφή των Άλπεων το Λευκό Όρος (4.810 μ), το υψηλότερο σημείο της δυτικής Ευρώπης.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της γαλλικής οικονομίας ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (23,0%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (17,7%), καθώς και η βιομηχανία (14,1%).

Η Γαλλία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιταλία.

H Γαλλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Γαλλία έχει 74 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γαλλία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Γαλλία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1959 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1962 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1965 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1968 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1971 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1979 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1984 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1989 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1995 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2008

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τη Γαλλία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Πιερ Μοσκοβισί, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της Φορολογίας και των Τελωνείων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γαλλία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Γαλλία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Γαλλία έχει 23 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Γαλλία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Γαλλίας στην ΕΕ», η γαλλική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Γαλλία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Γαλλίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Γαλλία: 14,468 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του γαλλικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 0,65 %
  • Συνολική συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 19,013 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,85 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Γαλλία 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Γαλλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Γαλλία από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top