Europæiske Union

Frankrig

Oversigt

Hovedstad: 

Paris

Areal: 

633 187 km2

Befolkning: 

66 759 950 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

13,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

2,225 billioner EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Fransk

Styreform: 

Semipræsidentiel republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

74

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1958

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for franske formandskaber

Frankrig er det største land i EU og strækker sig fra Nordsøen til Middelhavet. Landskabet er varieret, med bjerge mod øst og syd, bl.a. Alperne med Mont Blanc (4 810 m), der er Vesteuropas højeste punkt.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den franske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (23,0 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (17,7 %) samt industri (14,1 %).

Frankrigs største eksportpartnere er Tyskland, Spanien og USA, mens dets største importpartnere er Tyskland, Belgien og Italien.

Frankrig i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 74 franske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Frankrig

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den franske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for franske formandskaber:

Januar-juni 1959 | Januar-juni 1962 | Januar-juni 1965 | Januar-juni 1968 | Januar-juni 1971 | Juli-december 1974 | Januar-juni 1979 | Januar-juni 1984 | Juli-december 1989 | Januar-juni 1995 | Juli-december 2000 | Januar-juni 2008

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Frankrig har udnævnt Pierre Moscovici som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Frankrig

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Frankrig har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Frankrig har 23 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Frankrig kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "fransk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Frankrig, og hvor mange bidrager landet med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Frankrigs finanser i relation til EU i 2015: 

  • EU’s samlede udgifter i Frankrig – 14,468 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Frankrigs bruttonationalindkomst (BNI) – 0,65 %
  • Frankrigs samlede bidrag til EU’s budget – 19,013 milliarder EUR
  • Frankrigs bidrag til EU’s budget som % af landets BNI – 0,85 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Frankrig 

De penge, som Frankrig betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Frankrig

Praktiske oplysninger

Back to top