Europæiske Union

Frankrig

Oversigt

Det franske flag

Politisk system

Frankrig er en semipræsidentiel republik med en regeringschef – premierministeren – der er udpeget af statsoverhovedet – præsidenten – som vælges direkte. Frankrig er inddelt i 18 administrative regioner: 13 i det Europæiske Frankrig, og 5 i de oversøiske regioner. Alle 5 oversøiske regioner samt Saint-Martin (som er et fransk oversøisk territorium i Vestindien) betragtes som en del af EU (med status som region i den yderste periferi). Den franske by Strasbourg er et af de tre officielle hjemsteder for EU-institutionerne. De to øvrige er Bruxelles og Luxembourg by.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den franske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (22,7 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (17,6 %) samt industri (14,1 %).

59 % af Frankrigs eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 16 %, Spanien: 8 % og Italien: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU går til USA (7 %) og Kina (4 %).

For importens vedkommende stammer 69 % fra andre EU-lande (Tyskland: 19 %, Belgien: 11 % og Holland: 8 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra USA (6 %) og Kina (5 %).

Frankrig i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 74 franske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Frankrig

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den franske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for franske formandskaber:

Januar-juni 1959 | Januar-juni 1962 | Januar-juni 1965 | Januar-juni 1968 | Januar-juni 1971 | Juli-december 1974 | Januar-juni 1979 | Januar-juni 1984 | Juli-december 1989 | Januar-juni 1995 | Juli-december 2000 | Januar-juni 2008

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website fordet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Frankrig har udnævnt Pierre Moscovici som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Frankrig

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Frankrig har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Frankrig har 23 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Frankrig kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en fransk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Frankrig, og hvor mange bidrager landet med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Frankrigs finanser i relation til EU i 2017: 

  • EU's samlede udgifter i Frankrig: 13,505 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Frankrigs bruttonationalindkomst (BNI) 0,58 %
  • Frankrigs samlede bidrag til EU's budget: 16,505 mia. euro
  • Frankrigs bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,70 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Frankrig 

De penge, som Frankrig betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Frankrig drager fordel af EU-finansiering.

Back to top