Evropská unie

Francie

Přehled

Hlavní město: 

Paříž

Rozloha: 

633 187 km2

Počet obyvatel: 

66 759 950 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

13,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

2,225 bilionu EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

francouzština

Politický systém: 

 republika s poloprezidentským systémem

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

74

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Vstup do EU: 

1. ledna 1958

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období francouzského předsednictví

Francie je největší zemí EU a rozprostírá se od Severního až po Středozemní moře. Její krajina je různorodá. Na východě a na jihu jsou pohoří – nachází se tam i alpský štít Mont Blanc (4 810 m), který je nejvyšší horou Evropy (nepočítá-li se za evropské pohoří Kavkaz).

Nejdůležitějšími odvětvími francouzského hospodářství byly v roce 2015 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (23,0 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (17,7 %) a průmysl (14,1 %).

Hlavními vývozními trhy Francie jsou Německo, Španělsko a Spojené státy. Francie dováží nejvíce z Německa, Belgie a Itálie.

Francie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 74 francouzských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Francii

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci francouzského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období francouzského předsednictví:

leden–červen 1959 | leden–červen 1962 | leden–červen 1965 | leden–červen 1968 | leden–červen 1971 | červenec–prosinec 1974 | leden–červen 1979 | leden–červen 1984 | červenec–prosinec 1989 | leden–červen 1995 | červenec–prosinec 2000 | leden–červen 2008

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Francie nominovala Pierra Moscoviciho, který je odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Francii

Evropský hospodářský a sociální výbor

Francie má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Francie má 23 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Francie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby francouzské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Francie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Francie a naopak (2015): 

  • Výdaje EU ve Francii celkem: 14,468 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl francouzského hrubého národního důchodu (HND): 0,65 %
  • Francouzský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 19,013 miliardy EUR
  • Francouzský příspěvek do rozpočtu EU jako % francouzského HND: 0,85 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Francii 

Příspěvek Francie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Francii a financovaných z prostředků EU

Praktické informace

Back to top