Европейски съюз

Франция

Преглед

Столица: 

Париж

Площ: 

633 187 км2

Население: 

66 759 950 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

13,1 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

2,225 трилиона EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

френски

Политическа система: 

полупрезидентска република

Места в Европейския парламент: 

74

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Schengen area member: 

 Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1958 г.

Председателство на Съвета: 

Франция е най-голямата държава в ЕС, която се простира от Северно до Средиземно море. Страната има разнообразен релеф като източната и южната ѝ част са покрити с планини и на нейната територия се намира най-високият алпийски връх в Западна Европа – Мон Блан (4810 м).

Най-важните сектори на френската икономика през 2015 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (23%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,7%) и промишлеността (14,1%).

Франция изнася най-много стоки за Германия, Испания и САЩ, а най-много внася от Германия, Белгия и Италия.

Франция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 74 членове от Франция. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Франция 

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на френското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на френското председателство:

януари — юни 1959 г. | януари — юни 1962 г. | януари — юни 1965 г. | януари — юни 1968 г. | януари — юни 1971 г. | юли — декември 1974 г. | януари — юни 1979 г. | януари — юни 1984 г. | юли — декември 1989 г. | януари — юни 1995 г. | юли — декември 2000 г. | януари — юни 2008 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Франция комисар в Европейската комисия е Пиер Московиси, който отговаря за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията във Франция

Европейски икономически и социален комитет

Франция има 24 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Франция има 23 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Франция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Франция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Франция?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Франция с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 14,468 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Франция — 0,65 %
  • Обща вноска на Франция в бюджета на ЕС — 19,013 млрд. евро
  • Вноска на Франция в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,85 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Франция 

Средствата, които Франция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Франция се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация

Back to top