Europeiska Unionen

Finland

Översikt

Huvudstad: 

Helsingfors

Yta: 

338 440 km2

Folkmängd: 

5 487 308 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

1,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

214,062 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Finska och svenska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

13

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 25 mars 2001

EU-medlem sedan: 

1 januari 1995

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Finlands ordförandeskap

Finland är ett av de fem nordiska länderna och är det EU-land som ligger längst i norr. Det är också ett av EU:s mest glesbefolkade länder. Finland gränsar till Sverige i väster, till Norge i norr och till Ryssland i öst.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,8 %), industri (20,6 %) samt grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (17,0 %).

Finland exporterar främst till Tyskland, Sverige och USA och importerar mest från Tyskland, Sverige och Ryssland.

Finland i EU

Europaparlamentet

Finland har 13 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Finland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Finlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Finlands ordförandeskap:

Juli–december 1999 | juli–december 2006 | juli–december 2019

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Finlands ledamot i EU-kommissionen är Jyrki Katainen, som är vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Finland

Ekonomiska och sociala kommittén

Finland har 9 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Finland har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Finland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Finlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Finland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Finland och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Finland: 1,330 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,64 %
  • Finlands EU-avgift: 1,729 miljarder EUR
  • Finlands EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,83 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Finland

Finlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Finland

Praktisk information

Back to top