Evropska unija

Finska

Pregled

Glavno mesto: 

Helsinki

Površina: 

338 440 km2

Prebivalstvo: 

5 487 308 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

1,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

214,062 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

finščina, švedščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

13

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengen area member: 

Da, članica schengenskega območja od 25. marec 2001.

Država članica EU od: 

1. januarja 1995

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Finsko predsedovanje Svetu EU

Finska je ena od petih nordijskih držav. Ta najsevernejša država EU je med najredkeje naseljenimi državami članicami EU. Na zahodu meji na Švedsko, na severu na Norveško in Rusijo na vzhodu.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Finske leta 2015 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (21,8 %), industrija (20,6 %) ter trgovina na debelo in drobno, promet ter nastanitvene in gostinske dejavnosti (17 %).

Glavni izvozni partnerji Finske so Nemčija, Švedska in ZDA, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Švedska in Nizozemska.

Finska v EU

Evropski parlament

Iz Finske prihaja 13 poslancev Evropskega parlamenta: več o finskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Finskem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki finske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Finsko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1999 | jul–dec 2006 | jul–dec 2019

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član in podpredsednik Evropske komisije iz Finske je Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Finskem

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Finska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Finska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Finske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega finskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se finski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Finska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Finska–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Finsko: 1,330 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % finskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,64 %
  • Skupaj finski prispevek v proračun EU: 1,729 milijarde EUR
  • Finski prispevek v % finskega BND: 0,83 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Finskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Finska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Finski prinesla sredstva EU

Praktične informacije

Back to top