Európska únia

Fínsko

Fínsko

Prehľad

Vlajka Fínska

Politický systém

Fínsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Ústredná vláda sídli v Helsinkách a miestnu samosprávu uskutočňuje 311 obcí a miest. Krajina je rozdelená na 19 regiónov a 70 subregiónov. Najmenším regiónom je autonómne súostrovie Alandy na juhozápad od krajiny. Severný región Laponsko zahŕňa domovskú oblasť Sámov, v ktorej žije približne polovica pôvodných obyvateľov Fínska (známi aj ako Laponci).

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Fínska boli v roku 2016 verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (21,3 %), priemysel (20,2 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (15,9 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 59 % vývozu Fínska (Nemecko 13 %, Švédsko 10 % a Holandsko 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 8 % vyváža do Spojených štátov a 6 % do Ruska.

Pokiaľ ide o dovoz, 73 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 17 %, Švédska 16 % a Holandska 9 %). Z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Ruska a 4 % z Číny.

Fínsko v EÚ

Európsky parlament

Fínsko má v Európskom parlamente 13 poslancov. Poslanci EP za Fínsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Fínsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia fínskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Fínska:

júl až december 1999 | júl až december 2006 | júl až december 2019

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Fínsko do Európskej komisie je Jyrki Katainen, podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Fínsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Fínsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Fínsko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Fínsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Fínska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Fínska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Fínska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ vo Fínsku: 1,501 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % fínskeho hrubého národného dôchodku (HND) 0,66 %
  • Celkový príspevok Fínska do rozpočtu EÚ: 1,595 mld. EUR
  • Príspevok Fínska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,70 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Fínsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Fínska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Fínsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top