Europese Unie

Finland

In het kort

Hoofdstad: 

Helsinki

Oppervlakte: 

338 440 km²

Bevolking: 

5 487 308 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

1,1 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

214,062 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Fins en Zweeds

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1995

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

13

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengenland: 

Ja, Finland maakt deel uit van het Schengengebied sinds 25 maart 2001

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Finland

Finland is een van de vijf Scandinavische landen en is het noordelijkste land van de EU. Finland is een van de dunstbevolkte landen van de EU. Het grenst in het westen aan Zweden, in het noorden aan Noorwegen en in het oosten aan Rusland.

De belangrijkste sectoren van de Finse economie waren in 2015 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21,8 %), industrie (20,6 %) en groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17 %).

Finland exporteert vooral naar Duitsland, Zweden en de VS, en importeert vooral uit Duitsland, Zweden en Rusland.

Finland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 13 leden uit Finland.

Bureau van het Europees Parlement in Finland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Finse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Finland:

juli-december 1999 | juli-december 2006 | juli-december 2019

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Finland heeft Jyrki Katainen aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter, bevoegd voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Finland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Finland heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Finland heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Finland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Finse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Finland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Finland in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Finland 1,330 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Finse bruto nationaal inkomen (bni): 0,64 %
  • Totale Finse bijdrage aan de EU-begroting: 1,729 miljard EUR
  • Finse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,83 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Finland

Het geld dat Finland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Finland

Praktische informatie