Eiropas Savienība

Somija

Īss apraksts

Somijas karogs

Valsts iekārta

Somija ir parlamentāra republika, tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents). Centrālā valdība strādā Helsinkos, un valstī ir arī 311 pašvaldības (mazpilsētas un pilsētas). Valsts ir iedalīta 19 reģionos un 70 apakšreģionos. Vismazākais reģions — Olande — ir autonoms arhipelāgs Somijas dienvidrietumos. Ziemeļos esošajā Lapzemes reģionā dzīvo apmēram puse no Somijas pirmiedzīvotājiem — sāmiem (pazīstami arī kā lapi).

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Somijas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (21,3 %), rūpniecība (20,2 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (15,9 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 59 % Somijas eksporta (Vācijā 13 %, Zviedrijā 10 % un Nīderlandē 7 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir ASV (8 %) un Krievija (6 %).

73 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 17 %, no Zviedrijas 16 % un no Nīderlandes 9 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Somijas galvenie importa partneri ir Krievija (9 %) un Ķīna (4 %).

Somija ES

Eiropas Parlaments

Somijai ir 13 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Somijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Somijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Somijas prezidentūras laikposmi:

1999. gada jūlijs – decembris | 2006. gada jūlijs – decembris | 2019. gada jūlijs – decembris

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Somijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Jirki Katainens, priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir darbvietas, izaugsme, ieguldījumi un konkurētspēja.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Somijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Somijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Somijai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Somijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Somiju un ES struktūrām. Tās kā “Somijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik daudz Somija iemaksā ES budžetā, un cik daudz tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Somijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Somijā: 1,501 miljards eiro;
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Somijas nacionālā kopienākuma (NKI): 0,66 %;
  • Somijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 1,595 miljardi eiro;
  • Somijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,70 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Somijā

Nauda, ko Somija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Somija izlieto ES finansējumu.

Back to top