Eiropas Savienība

Somija

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Helsinki

Platība: 

338 440 km2

Iedzīvotāju skaits: 

5 487 308 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

1,1 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

214,062 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

somu, zviedru

Valsts iekārta: 

parlamentāra republika

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

13

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 1999. gada 1. janvāra

Schengen area member: 

Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2001. gada 25. marts

ES dalībvalsts no: 

1995. gada 1. janvāra

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Somijas prezidentūras laikposmi

Somija ir viena no piecām ziemeļvalstīm, un atrodas visvairāk uz ES ziemeļiem. Tā ir viena no visretāk apdzīvotajām ES valstīm. Tās kaimiņi ir Zviedrija rietumos, Norvēģija ziemeļos un Krievija austrumos.

Svarīgākās Somijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (21,8 %), rūpniecība (20,6 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (17 %).

Somijas galvenie eksporta partneri ir Vācija, Zviedrija un ASV, savukārt tās galvenie importa partneri ir Vācija, Zviedrija un Krievija.

Somija ES

Eiropas Parlaments

Somijai ir 13 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Somijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Somijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Somijas prezidentūras laikposmi:

1999. gada jūlijs – decembris | 2006. gada jūlijs – decembris | 2019. gada jūlijs – decembris

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Somijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Jirki Katainens, priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir darbvietas, izaugsme, ieguldījumi un konkurētspēja.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Somijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Somijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Somijai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Somijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Somiju un ES struktūrām. Tās kā “Somijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Somijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Somijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Somijā: 1,330 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Somijas nacionālā kopienākuma (NKI): 0,64 %
  • Somijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 1,729 miljardi EUR
  • Somijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI: 0,83 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Somijā

Finanšu līdzekļi, ko Somija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Somijā

Praktiska informācija

Back to top