Europos Sąjunga

Suomija

Apžvalga

Suomijos vėliava

Politinė sistema

Suomija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, valstybės vadovas – prezidentas. Centrinė valdžia įsikūrusi Helsinkyje, o vietos valdžios institucijos – 311 miestų ir miestelių savivaldybių. Šalyje yra 19 regionų, kurie suskirstyti į 70 paregionių. Mažiausias regionas Alandai yra autonomiją turintis salynas šalies pietvakariuose. Šiauriniame Lapijos regione gyvena apie pusė Suomijos vietos gyventojų samų (dar vadinamų lapiais).

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Suomijos ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,3 %), pramonė (20,2 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (15,9 %).

59 % Suomijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 13 %, Švediją – 10 %, Nyderlandus – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (8 %) ir Rusiją (6 %).

73 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 17 %, Švedijos – 16 %, Nyderlandų – 9 %), o už ES ribų – 9 % iš Rusijos ir 4 % iš Kinijos.

Suomija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Suomijai atstovauja 13 narių. Suomijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Suomijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Suomijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Suomijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1999 m. liepa–gruodis | 2006 m. liepa–gruodis | 2019 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Suomijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Jyrki Katainenas, už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Suomijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Suomijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Suomijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Suomija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Suomijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Suomija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

2017 m. Suomijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Suomijoje: 1,501 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro visos ES išlaidos Suomijoje: 0,66 %
  • Visas Suomijos įnašas į ES biudžetą: 1,595 mlrd. eurų
  • Suomijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą: 0,70 %

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Suomijoje

Suomijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Suomijai.

Back to top