Európai Unió

Finnország

Áttekintés

Főváros: 

Helsinki

Terület: 

338 440 km2

Népesség: 

5 487 308 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

1,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

214,062 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

finn, svéd

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

13

Pénznem: 

Euró. (Finnország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

Finnország 2001. március 25. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1995. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A finn soros elnökség időszakai

Finnország az Európai Unió legészakibb és egyben az egyik legritkábban lakott állama. Nyugaton Svédországgal, északon Norvégiával, keleten pedig Oroszországgal határos.

2015-ben a finn gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (21,8%), az ipar (20,6%), valamint a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás és a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17%).

Finnország elsősorban Németországba, Svédországba és az Egyesült Államokba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig az első három helyen Németország, Svédország és Oroszország áll.

Finnország az EU-ban

Európai Parlament

Finnország 13 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Finnország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Finnországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a finn kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A finn soros elnökség időszakai:

1999. július–december, 2006. július–december, 2019. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság finn tagja Jyrki Katainen, aki a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Finnországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Finnországnak 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Finnországnak 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Finnország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Finnország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Finnország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Finnországban: 1,330 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a finn bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,64 %
  • Finnország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,729 milliárd EUR
  • Finnországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a finn GNI-hez viszonyítva: 0,83 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Finnországban

A tagállamok, így a Finnország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

További információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Finnország milyen formában részesül az uniós forrásokból

Hasznos tudnivalók

Back to top