Euroopa Liit

Soome

Ülevaade

Pealinn: 

Helsingi

Pindala: 

338 440 km2

Rahvaarv: 

5 487 308 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

1,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

214,062 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

soome keel, rootsi keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

13

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

Jah, Soome on Schengeni ala liige alates 25. märts 2001

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1995

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Soome eesistumise perioodid

Soome on üks viiest Põhjamaast ja ELi kõige põhjapoolsem liikmesriik. Soome on üks kõige hõredamalt asustatud ELi liikmesriikidest; ta piirneb läänes Rootsi, põhjas Norra ja idas Venemaaga.

Soome majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,8 %), tööstus (20,6 %) ning hulgi- ja jaekaubandus, transport ning majutus ja toitlustus (17,0 %).

Soome peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Rootsi ja Ameerika Ühendriigid ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Rootsi ja Venemaa.

Soome ELis

Euroopa Parlament

Soomest on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Soomes

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Soome valitsuse erinevad esindajadosalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Soome eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1999 | juuli–detsember 2006 | juuli–detsember 2019

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Soome poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Jyrki Katainen, kelle vastutusalaks on töökohad, majanduskasv, investeeringud ja konkurentsivõime. Ta on ka komisjoni asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Soomes

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Soomel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Soomel on Euroopa Regioonide Komitees 9 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Soome suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Soome nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Soome rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Soome rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Soomes: 1,330 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Soome kogurahvatulust: 0,64 %
  • Soome kogupanus ELi eelarvesse: 1,729 miljardit EUR
  • Soome poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 0,83 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Soomes

Rahalised vahendid, mida Soome maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Soome ELi-poolsest rahastamisest kasu saab

Praktiline teave

Back to top