Europæiske Union

Finland

Oversigt

Det finske flag

Politisk system

Finland er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Ud over centralregeringen i Helsinki styres landet af byrådene i landets 311 kommuner. Finland er inddelt i 19 regioner og 70 delregioner. Den mindste region, Åland, er en selvstyrende øgruppe i den sydvestlige del af landet. Det finske Lapland er en nordligt beliggende region, der omfatter det samiske forvaltningsområde, hvor omkring halvdelen af Finlands oprindelige folk, samerne, bor.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i Finlands økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,3 %), industri (20,2 %) samt engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (15,9 %).

59 % af Finlands eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 13 %, Sverige: 10 % og Holland: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (8 %) og til Rusland (6 %).

For importens vedkommende stammer 73 % fra andre EU-lande (Tyskland: 17 %, Sverige: 16 % og Holland: 9 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (9 %) og Kina (4 %).

Finland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 13 finske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Finland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den finske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for finske formandskaber:

Juli-december 1999 | Juli-december 2006 | Juli-december 2019

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Finland har udnævnt Jyrki Katainen som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Finland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Finland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Finland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Finland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som finsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Finland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Finlands finanser i relation til EU i 2017:

  • EU's samlede udgifter i Finland: 1,501 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Finlands bruttonationalindkomst (BNI): 0,66 %
  • Det samlede finske bidrag til EU-budgettet: 1,595 mia. euro
  • Finlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,70 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Finland

De penge, som Finland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Finland drager fordel af EU-finansiering.

Back to top