Europæiske Union

Finland

Oversigt

Hovedstad: 

Helsinki

Areal: 

338 440 km2

Befolkning: 

5 487 308 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

1,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

214,062 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Finsk, svensk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

13

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

Ja, med i Schengenområdet siden 25. marts 2001

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1995

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for finske formandskaber

Finland er et af de fem nordiske lande og det nordligste land i EU. Det er et af de tyndest befolkede lande i EU og grænser op mod Sverige mod vest, Norge mod nord og Rusland mod øst.

I 2015 var de vigtigste sektorer i Finlands økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,8 %), industri (20,6 %) samt engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (17,0 %).

Finlands største eksportpartnere er Tyskland, Sverige og USA, mens dets største importpartnere er Tyskland, Sverige og Rusland.

Finland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 13 finske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Finland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den finske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for finske formandskaber:

Juli-december 1999 | Juli-december 2006 | Juli-december 2019

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Finland har udnævnt Jyrki Katainen som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Finland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Finland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Finland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Finland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "finsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Finland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Finlands finanser i relation til EU i 2015:

  • Samlede EU-udgifter i Finland: 1,330 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Finlands bruttonationalindkomst (BNI): 0,64 %
  • Samlet finsk bidrag til EU-budgettet: 1,729 milliarder EUR
  • Finlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,83 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Finland

De penge, som Finland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiereprogrammer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Finland

Praktiske oplysninger

Back to top