Европейски съюз

Финландия

Финландия

Преглед

Знаме на Финландия

Политическа система

Финландия е парламентарна република, като ръководител на правителството е министър-председателят, а държавен глава — президентът. Седалището на централното правителство е в Хелзинки, а органите на местната власт са 311 общини (малки и големи градове). Страната е разделена на 19 региона и 70 подрегиона. Най-малкият регион — Оланд — е автономен архипелаг в югоизточната част на страната. Северният регион Лапландия включва областта Саами, обитавана от народа Саами (известни още като лапландци).

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на финландската икономика през 2016 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,3 %), промишлеността (20,2 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (15,9 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 59 % от износа на Финландия (Германия — 13 %, Швеция — 10 %, Нидерландия — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 8 % и Русия — 6 %.

73 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 17 %, Швеция — 16 %, Нидерландия — 9 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 9 % от вноса е от Русия, а 4 % — от Китай.

Финландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Финландия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Финландия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на финландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на финландските председателства:

юли — декември 1999 г. | юли — декември 2006 г. | юли — декември 2019 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Финландия комисар в Европейската комисия е Юрки Катайнен, който е заместник-председател и отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията във Финландия

Европейски икономически и социален комитет

Финландия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Финландия има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Финландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Финландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Финландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Финландия с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,501 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Финландия: 0,66 %
  • Обща вноска на Финландия в бюджета на ЕС: 1,595 млрд. евро
  • Вноска на Финландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,70 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Финландия

Средствата, които Финландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Финландия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top