Европейски съюз

Финландия

Преглед

Столица: 

Хелзинки

Площ: 

338 440 km2

Население: 

5 487 308 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

1,1 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

214,062 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

фински, шведски

Политическа система: 

 парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

13

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Schengen area member: 

Да, член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1995 г.

Председателство на Съвета: 

Финландия е една от петте скандинавски страни и е най-северната страна в ЕС. Тя е сред най-слабо населените страни в Съюза. Финландия граничи с Швеция на запад, с Норвегия — на север и с Русия — на изток.

Най-важните сектори на финландската икономика през 2015 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,8%), промишлеността (20,6%) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17%).

Финландия изнася най-много стоки за Германия, Швеция и САЩ, а най-много внася от Германия, Швеция и Русия.

Финландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Финландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Финландия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на финландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на финландските председателства:

юли — декември 1999 г. | юли — декември 2006 г. | юли — декември 2019 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Финландия комисар в Европейската комисия е Юрки Катайнен, който е заместник-председател и отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията във Финландия

Европейски икономически и социален комитет

Финландия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Финландия има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Финландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Финландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Финландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Финландия с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,330 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Финландия: 0,64 %
  • Обща вноска на Финландия в бюджета на ЕС: 1,729 милиарда EUR
  • Вноска на Финландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,83 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Финландия

Средствата, които Финландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на Разходи и приходи на ЕС във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Финландия се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация

Back to top