Europeiska Unionen

Estland

Översikt

Huvudstad: 

Tallinn

Yta: 

45 227 km2

Folkmängd: 

1 315 944 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,3 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

20,916 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Estniska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

6

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2011

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Ordförandeland i EU: 

Estland innehar för närvarande det roterande Länken går till en extern webbplatsordförandeskapet i Europeiska unionens råd till den 31 december 2017. - Estlands ordförandeskap

Estland ligger vid Östersjöns östra kust och är det nordligaste av de tre baltiska länderna. Det är i huvudsak ett låglänt land.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (22,3 %), industri (20,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,5 %).

Estland exporterar främst till Sverige, Finland och Lettland och importerar mest från Finland, Tyskland och Litauen.

Estland i EU

Europaparlamentet

Estland har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Estland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Estlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Estlands ordförandeskap:

juli–dec 2017

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Estlands ledamot i EU-kommissionen är Andrus Ansip, som är vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Han ansvarar tillfälligt också för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Estland

Ekonomiska och sociala kommittén

Estland har 6 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Estland har 6 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Estland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Estlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Estland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Estland och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Estland: 0,443 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 2,21 %
  • Estlands EU-avgift: 0,185 miljarder EUR
  • Estlands EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,92 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Estland

Estlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Estland

Praktisk information

Back to top