Europeiska Unionen

Estland

Estland

Översikt

Estlands flagga

Statsskick

Estland är en parlamentarisk republik, där regeringschefen – premiärministern – utses av statschefen – presidenten – och godkänns av parlamentet. Premiärministern utövar regeringens verkställande makt. Presidenten väljs av parlamentet eller en valförsamling för fem år. Parlamentet har 101 ledamöter och väljs vart fjärde år. Landet är indelat i 15 län och 79 kommuner.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (21,1 %), industri (20,8 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,6 %).

Handeln inom EU står för 68 % av Estlands export (Finland 16 %, Sverige 11 % och Lettland 10 %), medan 6 % går till USA och 6 % till Ryssland.

Av importen kommer 77 % från EU-länderna (Finland 13 %, Tyskland 10 % och Litauen 9 %), medan 9 % kommer från Ryssland och 4 % från Kina.

Estland i EU

Europaparlamentet

Estland har 7 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Estland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Estlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Estlands ordförandeskap:

Juli–december 2017

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Estlands ledamot i Europeiska kommissionen är Kadri Simson, som ansvarar för energi.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Estland

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Estland har 6 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Estland har 6 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Estland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Estlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Estland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Estland och EU-budgeten 2018:

  • EU-bidrag till Estland – 0,759 miljarder euro
    (motsvarande 3,03 % av Estlands ekonomi)
  • Estlands EU-avgift – 0,210 miljarder euro
    (motsvarande 0,84 % av Estlands ekonomi)

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Estland

Estlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Estland

Back to top