Evropska unija

Estonija

Pregled

Estonska zastava

Politični sistem

Estonija je parlamentarna republika. Predsednika vlade imenuje predsednik države in potrdi parlament. Izvršilno oblast ima vlada. Predsednika države izvoli parlament ali elektorski zbor za dobo petih let. V parlamentu je 101 poslanec, volitve so vsake štiri leta. Državo sestavlja 15 okrožij in 78 občin.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Estonije leta 2016 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,7 %), industrija (20,7 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,4 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 74 % celotnega estonskega izvoza (Švedska 18 %, Finska 16 %, Latvija 9 %), zunaj EU je znašal izvoz v Rusijo 7 % in Norveško 4 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 82 % (Finska 13 %, Nemčija 11 %, Litva 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 6 % in iz ZDA 3 %.

Estonija v EU

Evropski parlament

Iz Estonije prihaja 6 poslancev Evropskega parlamenta: več o estonskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Estoniji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki estonske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Estonsko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 2017

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Estonije je Andrus Ansip, ki je podpredsednik Komisije in pristojen za enotni digitalni trg. Začasno bo pristojen za digitalno gospodarstvo in družbo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Estoniji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Estonija ima 6 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Estonija ima 6 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Estonije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega estonskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se estonski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Estonija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Estonija–EU za leto 2017: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Estonijo: 0,648 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % estonskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 2,87 %
  • Skupaj estonski prispevek v proračun EU: 0,154 milijarde evrov
  • Estonski prispevek v % estonskega BND: 0,68 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Estoniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Estonija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Estoniji – prejemnici sredstev EU.

Back to top