Evropska unija

Estonija

Pregled

Glavno mesto: 

Talin

Površina: 

45 227 km2

Prebivalstvo: 

1 315 944 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,3 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

20,916 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

estonščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

6

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2011

Schengen area member: 

 Da, članica schengenskega območja od 21 decembra 2007.

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Predsedovanje Svetu EU: 

Estonija trenutno Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.predseduje Svetu EU do 31. decembra 2017. - Estonsko predsedovanje Svetu EU

Estonija je najsevernejša baltska država. Je pretežno ravninska dežela in leži ob vzhodni obali Baltskega morja.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Estonije leta 2015 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,3 %), industrija (20,4 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,5 %).

Glavni izvozni partnerji Estonije so Švedska, Finska in Latvija, glavni uvozni partnerji so Finska, Nemčija in Litva.

Estonija v EU

Evropski parlament

Iz Estonije prihaja 6 poslancev Evropskega parlamenta: več o estonskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Estoniji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki estonske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Estonsko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 2017

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Estonije je Andrus Ansip, ki je pristojen za enotni digitalni trg. Začasno bo pristojen za digitalno gospodarstvo in družbo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Estoniji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Estonija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 6 predstavnikov . To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Estonija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 6 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Estonije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega estonskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se estonski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Estonija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Estonija–EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Estonijo: 0,443 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % estonskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 2,21 %
  • Skupaj estonski prispevek v proračun EU: 0,185 milijarde EUR
  • Estonski prispevek v % estonskega BND: 0,92 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Estoniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Estonija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Estoniji prinesla sredstva EU

Praktične informacije

Back to top