Uniunea Europeană

Estonia

Prezentare generală

Capitala: 

Tallinn

Suprafața: 

45 227 km2

Populația: 

1 315 944 (2016)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

0,3 % (2016)

Produsul intern brut (PIB): 

20,916 miliarde EUR (2016)

Limba UE oficială: 

estonă

Sistem politic: 

republică parlamentară

Stat membru UE de la: 

1 maio 2004

Locuri în Parlamentul European: 

6

Moneda: 

Euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2011

Stat membru al spațiului Schengen: 

 da - stat membru al spațiului Schengen de la 21 decembrie 2007

Președinția Consiliului: 

În prezent, Estonia deține Următorul link vă direcționează către un site externpreședinția rotativă a Consiliului UE - Președinția Consiliului UE îi va reveni Estoniei în perioada

Estonia este cea mai nordică dintre cele trei țări baltice. Teritoriul său, situat la est de Marea Baltică, este în mare parte plat.

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Estoniei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (22,3 %); industria (20,4 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (15,5 %).

Principalii parteneri de export ai Estoniei sunt Suedia, Finlanda și Letonia, iar cei de import sunt Finlanda, Germania și Lituania.

Estonia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 6 membri din Estonia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Estonia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului Estoniei participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE îi va reveni Estoniei în perioada:

iulie - decembrie 2017

Preşedinţia Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Estonia este Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală. El va prelua temporar portofoliul „Economie digitală și societate digitală”.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Estonia

Comitetul Economic și Social European

Estonia are 6 reprezentanți în Comittule Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Estonia are 6 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Estonia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Estoniei - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu. 

Relația financiară dintre Estonia și UE (2015): 

  • Cheltuielile UE în Estonia: 0,443 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Estonia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 2,21 %
  • Contribuția Estoniei la bugetul UE: 0,185 miliarde EUR
  • Contribuția Estoniei la bugetul UE, ca procent din VNB: 0,92 % 

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Estonia

Sumele cu care contribuie Estonia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Estonia

Informații practice