Europese Unie

Estland

In het kort

Hoofdstad: 

Tallinn

Oppervlakte: 

45 227 km2

Bevolking: 

1 315 944 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

0,3 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

20,916 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Ests

Staatsbestel: 

 parlementaire republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

6

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2011

Schengen area member: 

 Ja, Estland maakt deel uit van het Schengengebied sinds 21 december 2007.

EU-lidstaat sinds: 

1 mei 2004

Voorzitterschap van de Raad: 

Estland bekleedt momenteel het roulerend De volgende link brengt u naar een externe websitevoorzitterschap van de Raad van de EU tot 31 december 2017. - Voorzitterschappen van Estland

Estland is de meest noordelijke van de drie Baltische staten. Het is een voornamelijk vlak land aan de oostelijke Oostzeekust.

De belangrijkste sectoren van de Estse economie waren in 2015 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (22,3 %), industrie (20,4 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,5 %).

Estland exporteert vooral naar Zweden, Finland en Letland, en importeert vooral uit Finland, Duitsland en Litouwen.

Estland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Estse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Estland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Letse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Estland:

juli-december 2017

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Estland heeft Andrus Ansip aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter, bevoegd voor de digitale eengemaakte markt en tijdelijk ook voor digitale economie en samenleving.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Estland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Estland heeft 6 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Estland heeft 6 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Estland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Estse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Estland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Estland in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in Estland: 0,443 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Estse bruto nationaal inkomen (bni): 2,21 %
  • Totale Estse bijdrage aan de EU-begroting: 0,185 miljard EUR
  • Estse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,92 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Estland

Het geld dat Estland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Estland

Praktische informatie

Back to top