Europese Unie

Estland

In het kort

Vlag van Estland

Staatsbestel

Estland is een parlementaire republiek. De regeringsleider (de premier) wordt voorgedragen door de president en goedgekeurd door het parlement. Hij of zij oefent de uitvoerende macht uit die in handen van de overheid is. Het staatshoofd (de president) wordt elke vijf jaar door het parlement of kiescollege gekozen. Het parlement telt 101 leden die elke vier jaar worden gekozen. Het land is verdeeld in 15 provincies en 79 gemeenten.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Estse economie waren in 2016 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (22,7%), industrie (20,7%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (16,4%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 74% van de uitvoer (Zweden 18%, Finland 16% en Letland 9%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren Rusland (7%) en Noorwegen (4%).

82% van de invoer in Estland kwam uit EU-lidstaten (Finland 13%, Duitsland 11% en Litouwen 9%). 6% was afkomstig uit Rusland en 3% uit de VS.

Estland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Estse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Estland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Estse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Estland:

juli-december 2017

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Estland heeft Andrus Ansip aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter, bevoegd voor de digitale eengemaakte markt. Hij is tijdelijk ook bevoegd voor digitale economie en samenleving.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Estland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Estland heeft 6 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Estland heeft 6 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Estland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Estse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Estland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Estland in 2017: 

  • Totale bestedingen van de EU in Estland: 0,648 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Estse bruto nationaal inkomen (bni) 2,87%
  • Totale Estse bijdrage aan de EU-begroting: 0,154 miljard euro
  • Estse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,68% 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Estland

Het geld dat Estland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Estland

Back to top