Unjoni Ewrope

L-Estonja

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Talinn

Daqs ġeografiku: 

45 227 km2

Popolazzjoni: 

1 315 944 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

0.3 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 20.916 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

L-Estonjan

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Mejju 2004

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

6

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 2011

Membru taż-żona Schengen: 

 Iva, membru taż-Żona Schengen mid-21 ta' Diċembru 2007

Presidenza tal-Kunsill: 

l-Estonja bħalissa għandha Dan il-link se jieħdok għal sit web esternl-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Estonjana

L-Estonja hija l-aktar pajjiż fit-Tramuntana mit-tliet Stati Baltiċi u hija fil-biċċa l-kbira ċatta max-xtut tal-lvant tal-Baħar Baltiku.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Estonja fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (22.3 %), l-industrija (20.4 %) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta' xogħol soċjali (15.5 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Estonja huma l-Iżvezja, il-Finlandja u l-Latvja, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Finlandja, il-Ġermanja u l-Litwanja.

L-Estonja fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 6 membri fil-Parlament Ewropew mill-Estonja. Skopri min huma dawn il-MPEs.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Estonja

Il-Kunsill tal-UE:

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Estonjan, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal, pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Estonjana:

Lulju-Diċembru 2017.

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Estonja għall-Kummissjoni Ewropea hu Andrus Ansip, il-Viċi President għas-Suq Uniku Diġitali. Għal żmien temporanju se jkun responsabbli mill-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Estonja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Estonja għandha 6 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

L-Estonja għandha 6 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

L-Estonja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“Ambaxxata għall-UE” tal-Estonja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus l-Estonja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi tal-Estonja mal-UE fl-2015: 

  • L-infiq totali tal-UE fl-Estonja: EUR 0.443 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Estonjan: 2.21 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Estonjana għall-baġit tal-UE: EUR 0.185 biljun
  • Il-kontribuzzjoni tal-Estonja għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tagħhom: 0.92 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fl-Estonja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fl-Estonja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Estonja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE

Tagħrif prattiku