Eiropas Savienība

Igaunija

Igaunija

Īss apraksts

Igaunijas karogs

Valsts iekārta

Igaunija ir parlamentāra republika. Tās valdības vadītāju (premjerministru) izvirza prezidents un amatā apstiprina parlaments. Premjerministram ir valdībai piešķirtā izpildvara. Valsts vadītāju (prezidentu) uz 5 gadiem ievēlē parlaments vai vēlēšanu kolēģija. Parlamentā ir 101 deputāts. Viņus ievēlē uz 4 gadiem. Valsts sastāv no 15 novadiem un 79 pašvaldībām.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Igaunijas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,7 %), rūpniecība (20,7 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (16,4 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 74 % Igaunijas eksporta (Zviedrijā 18 %, Somijā 16 % un Latvijā 9 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir Krievija (7 %) un Norvēģija (4 %).

82 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Somijas 13 %, no Vācijas 11 % un no Lietuvas 9 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Igaunijai galvenie importa partneri ir Krievija (6 %) un ASV (3 %).

Igaunija ES

Eiropas Parlaments

Igaunijai ir 6 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Igaunijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Igaunijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Igaunijas prezidentūras laikposms:

2017. gada jūlijs – decembris

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietni Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Igaunijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Andruss Ansips, priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir digitālais vienotais tirgus. Pagaidām viņa pārziņā ir arī digitālā ekonomika un sabiedrība.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Igaunijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Igaunijai ir 6 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Igaunijai ir 6 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Igaunijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Igauniju un ES struktūrām. Tās kā “Igaunijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik daudz Igaunija iemaksā ES budžetā, un cik daudz tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Igaunijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Igaunijā: 0,648 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Igaunijas nacionālā kopienākuma (NKI): 2,87 %,
  • Igaunijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,154 miljardi eiro,
  • Igaunijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,68 %. 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Igaunijā

Nauda, ko Igaunija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Igaunija izlieto ES finansējumu.

Back to top