Europos Sąjunga

Estija

Apžvalga

Sostinė: 

Talinas

Plotas: 

45 227 km2

Gyventojų sk.: 

1 315 944 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,3 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

20,916 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

estų

Politinė sistema: 

 parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

6

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2011 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Estija šiuo metu rotacijos tvarka Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai. iki 2017 m. gruodžio 31 d. - Estijos pirmininkavimo Tarybai datos

Estija yra šiauriausia iš trijų Baltijos valstybių. Tai daugiausia lygumų šalis rytinėje Baltijos pakrantėje.

Svarbiausi Estijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (22,3 %), pramonė (20,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (15,5 %).

Pagrindinės Estijos eksporto partnerės yra Švedija, Suomija ir Latvija, o pagrindinės importo partnerės – Suomija, Vokietija ir Lietuva.

Estija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Estijai atstovauja 6 nariai.

Europos Parlamento biuras Estijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Estijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Estijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2017 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Estijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Andrusas Ansipas, už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas. Jis bus laikinai atsakingas už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Estijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 6 Estijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Estijai atstovauja 6 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Estija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Estijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Estija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Estijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Estijoje – 0,443 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Estijoje sudaro 2,21 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Estijos įnašas į ES biudžetą – 0,185 milijardo EUR.
  • Estijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,92 % šalies BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Estijoje

Estijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Estijai

Praktinė informacija

Back to top