Europos Sąjunga

Estija

Estija

Apžvalga

Estijos vėliava

Politinė sistema

Estija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovą – ministrą pirmininką – skiria prezidentas ir patvirtina parlamentas. Jis atsakingas už vyriausybei suteikiamus vykdomosios valdžios įgaliojimus. Valstybės vadovą – prezidentą – penkeriems metams renka parlamentas arba rinkimų kolegija. Parlamentas turi 101 narį, kurie renkami kas 4 metus. Šalyje yra 15 apskričių ir 79 savivaldybės.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Estijos ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (22,7 %), pramonė (20,7 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,4 %).

74 % Estijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Švediją – 18 %, Suomiją – 16 %, Latviją – 9 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Rusiją (7 %) ir Norvegiją (4 %).

82 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Suomijos – 13 %, Vokietijos – 11 %, Lietuvos – 9 %), o už ES ribų – 6 % iš Rusijos ir 3 % iš Jungtinių Valstijų.

Estija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Estijai atstovauja 6 nariai. Estijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Estijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Estijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Estijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2017 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirta šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Estijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Andrusas Ansipas, už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas. Jis bus laikinai atsakingas už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Estijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 6 Estijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Estijai atstovauja 6 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Estija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Estijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Estija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2017 m. Estijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Estijoje – 0,648 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro visos ES išlaidos Estijoje, – 2,87 %
  • Visas Estijos įnašas į ES biudžetą – 0,154 mlrd. eurų
  • Estijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą, – 0,68 % 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Estijoje

Estijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Estijai.

Back to top