Európai Unió

Észtország

Áttekintés

Főváros: 

Tallinn

Terület: 

45 227 km2

Népesség: 

1 315 944 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,3 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

20,916 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

észt

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

6

Pénznem: 

Euró. (Észtország 2011. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Észtország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Soros uniós elnökség: 

Jelenleg Észtország tölti be A következő link külső webhelyre irányít átaz EU Tanácsának soros elnöki tisztségét 2017. december 31-ig. - Az észt soros elnökség időszaka

Észtország a Balti-tenger keleti partján fekszik, a három balti állam közül a legészakibb fekvésű. Túlnyomórészt sík vidék, két nagy és ezernél több kis sziget tartozik hozzá.

2015-ben az észt gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22,3%), az ipar (20,4%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (15,5%).

Az észt termékek elsődleges felvevőpiaca Svédország, Finnország és Lettország, ami pedig a behozatalt illeti, Észtország fő kereskedelmi partnere Finnország, Németország és Litvánia.

Észtország az EU-ban

Európai Parlament

Észtország 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Észtország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Észtországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az észt kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az észt soros elnökség időszaka:

2017. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság észt tagja Andrus Ansip, aki a digitális egységes piacért felelős alelnök. Ebben a minőségében ideiglenesen a digitális gazdaságért és társadalomért is felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Észtországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Észtországnak 6 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Észtországnak 6 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Észtország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Észtország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Észtország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Észtországban: 0,443 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás az észt bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,21 %
  • Észtország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,185 milliárd EUR
  • Észtországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései az észt GNI-hez viszonyítva: 0,92 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Észtországban

A tagállamok, így az Észtország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Észtország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top