Europska unija

Estonija

Pregled

Glavni grad: 

Tallinn

Površina: 

45 227 km2

Broj stanovnika: 

1 315 944 (2016)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,3 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

20,916 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

estonski

Politički sustav: 

parlamentarna republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

šest

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2011.

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Datum pristupanja EU-u: 

1. svibanja 2004.

Predsjedanje Vijećem: 

Estonija trenutačno obnaša dužnost Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicusadašnje predsjedništvo Vijeća EU-a do 31. prosinca 2017. - Datumi estonskog predsjedanja

Estonija je najsjevernija od tri baltičke države i pretežno je ravničarska zemlja smještena na istočnoj obali Baltičkog mora.

Najvažniji sektori estonskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,3 %), industrija (20,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,5 %).

Najvažniji izvozni partneri Estonije jesu Švedska, Finska i Latvija, a najvažniji uvozni partneri Finska, Njemačka i Litva.

Estonija u Europskoj uniji

Europski parlament

Estonija ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Estoniji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici estonske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi estonskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Andrus Ansip povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Estonija, a zadužen je za jedinstveno digitalno tržište. On će privremeno biti zadužen za digitalno gospodarstvo i društvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Estoniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Estonija ima 6 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Estonija ima 6 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Estonija komunicira s institucijama EU-a i preko stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća estonskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Estonija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Estonije i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Estoniji: 0,443 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Estoniji izražena kao postotak estonskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,21 %
  • ukupni doprinos Estonije proračunu EU-a: 0,185 milijardi EUR
  • doprinos Estonije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,92 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Estoniji financira EU

Novcem koji Estonija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Estoniju

Praktične informacije

Back to top