Europska unija

Estonija

Estonija

Pregled

Flag of Estonia

Politički sustav

Estonija je parlamentarna republika. Izvršnu vlast obavlja vlada, na čijem je čelu premijer. Premijera imenuje predsjednik, a potvrđuje parlament. Državni poglavar je predsjednik, a bira ga parlament ili izborni kolegij na pet godina. Parlament ima 101 zastupnika, koji se biraju svake četiri godine. Estonija je podijeljena na 15 okruga i 79 općina.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori estonskoga gospodarstva u 2016. bili su prodaja na veliko i na malo, promet, usluge smještaja i usluživanja hrane (22,7 %), industrija (20,7 %), javna uprava, obrana, obrazovanje te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,4 %).

Na trgovinu unutar EU-a odnosi se 74 % estonskog izvoza (izvoz u Švedsku čini 18 %, u Finsku 16 %, a u Latviju 9 %), dok se izvan EU-a najviše izvozi u Rusiju (7 %) i Norvešku (4 %).

Kad je riječ o uvozu, 82 % čini uvoz iz država članica EU-a (13 % iz Finske, 11 % iz Njemačke i 9 % iz Litve). Od zemalja izvan EU-a najviše se uvozi iz Rusije (6 %) i SAD-a (3 %).

Estonija u Europskoj uniji

Europski parlament

Estonija ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Estoniji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici estonske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem, a zemlje koje njime predsjedaju izmjenjuju se svakih 6 mjeseci.

Tijekom šest mjeseci ministri vlade te zemlje predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi estonskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceAktualno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Andrus Ansip povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Estonija, a zadužen je za jedinstveno digitalno tržište. Privremeno će biti nadležan za digitalno gospodarstvo i društvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Estoniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Estonija ima šest predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Estonija ima šest predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Estonija komunicira s institucijama EU-a i preko stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća estonskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Estonija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su raspodijeljeni u skladu s mogućnostima. Što je gospodarstvo neke države veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Estonije i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Estoniji: 0,648 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Estoniji izražena kao postotak estonskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,87 %
  • ukupni doprinos Estonije proračunu EU-a: 0,154 milijarde EUR
  • doprinos Estonije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,68 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Estoniji financira EU

Novcem koji Estonija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Estoniju.

Back to top