Euroopan Unioni

Viro

Viro

Perustiedot

Viron lippu

Valtiomuoto

Viro on parlamentaarinen tasavalta. Hallituksen päämiehenä toimii pääministeri, jonka presidentti nimittää ja parlamentti hyväksyy. Pääministeri on vastuussa hallitukselle myönnetystä toimeenpanovallasta. Valtionpäämiehenä toimii presidentti, jonka parlamentti tai valitsijakokous valitsee 5 vuodeksi kerrallaan. Parlamentissa on 101 jäsentä, ja vaalit toimitetaan 4 vuoden välein. Maa jakautuu 15 maakuntaan ja 79 kuntaan.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Viron talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (21,1 %), teollisuus (20,8 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (15,6 %).

Viron viennistä 68 % on EU:n sisäistä (Suomi 16 %, Ruotsi 11 % ja Latvia 10 %); 6 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 6 % Venäjälle.

Tuonnista puolestaan 77 % tulee muista EU-maista (Suomi 13 %, Saksa 10 % ja Liettua 9 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Venäjä (9 %) ja Kiina (4 %).

Viro EU:ssa

Euroopan parlamentti

Virolla on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Viron-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Viron hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Viron puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2017

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

linkki vie ulkoiselle sivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Virosta Euroopan komission jäseneksi on valittu Kadri Simson, jonka vastuualueena on energia.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Viron-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Virolla on 6 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Virolla on 6 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Viro pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Viro maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Viron osuus EU-rahoituksesta vuonna 2018: 

  • Viron saama EU-rahoitus: 0,759 miljardia euroa
    (rahoituksen osuus suhteessa Viron bruttokansantuloon: 3,03 %)
  • Maksut EU:n talousarvioon: 0,210 miljardia euroa
    (maksujen osuus suhteessa Viron bruttokansantuloon: 0,84 %)

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Virossa

Viron EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Virossa)

Back to top