Euroopan Unioni

Viro

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Tallinna

Pinta-ala: 

45 227 km2

Väkiluku: 

1 315 944 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

0,3 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

20,916 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

viro

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

6

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.2011 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Viro on kuulunut Schengen-alueeseen 21.12.2007 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.5.2004

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Viro toimii meneillään olevan puolivuotiskauden ajan Linkki ulkoiselle verkkosivustolleEU:n neuvoston puheenjohtajamaana. - Viron puheenjohtajakaudet

Viro on kolmesta Baltian maasta pohjoisin ja sijaitsee Itämeren itäosassa. Pinnanmuodoltaan Viro on enimmäkseen sangen tasainen.

Viron talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (22,3 %), teollisuus (20,4 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (15,5 %).

Viron tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Suomi ja Latvia ja tuontimaat Suomi, Saksa ja Liettua.

Viro EU:ssa

Euroopan parlamentti

Virolla on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Viron-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Viron hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Viron puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2017

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Virosta Euroopan komission jäseneksi on valittu Andrus Ansip, joka on digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja. Hän tulee tilapäisesti vastaamaan digitaalitalouteen ja -yhteiskuntaan liittyvistä asioista.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Viron-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Virolla on 6 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Virolla on 6 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Viro pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Viro antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Viron osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Virossa: 0,443 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Viron bruttokansantuloon: 2,21 %
  • Viron maksut EU:n talousarvioon: 0,185 miljardia EUR
  • Viron EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,92 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Virossa

Viron EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Virossa)

Käytännön tietoa

Back to top