Ευρωπαϊκή Ένωση

Εσθονία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Ταλίν

Έκταση: 

45 227 km2

Πληθυσμός: 

1 315 944 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,3 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

20,916 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

εσθονικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

6

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2011

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από την 21 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Εσθονία ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποπροεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017- Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Εσθονία

Η Εσθονία είναι η βορειότερη από τις τρεις Βαλτικές Χώρες. Το έδαφός της είναι κυρίως πεδινό στις ανατολικές ακτές της Βαλτικής.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της εσθονικής οικονομίας  ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,3%), η βιομηχανία (20,4%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,5%).

Η Εσθονία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Λετονία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία.

H Εσθονία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Εσθονία έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Εσθονία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της εσθονικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Εσθονία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Εσθονία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Άντρους Άνσιπ, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αντιπροέδρου για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Προσωρινά θα είναι υπεύθυνος και για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Εσθονία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Εσθονία έχει 6 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Εσθονία έχει 6 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Εσθονία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Εσθονίας στην ΕΕ», η εσθονική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Εσθονία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Εσθονίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Εσθονία: 0,443 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του εσθονικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 2,21 %
  • Συνολική συνεισφορά της Εσθονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,185 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Εσθονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,92 %  

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Εσθονία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Εσθονία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Εσθονία από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top