Ευρωπαϊκή Ένωση

Εσθονία

Εσθονία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Εσθονίας

Πολιτικό σύστημα

Η Εσθονία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο αρχηγός της κυβέρνησης - ο πρωθυπουργός - διορίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το κοινοβούλιο. Ο πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας από την κυβέρνηση. Ο αρχηγός του κράτους - ο πρόεδρος - εκλέγεται από το κοινοβούλιο ή από σώμα εκλεκτόρων για θητεία 5 ετών. Το κοινοβούλιο έχει 101 μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Η χώρα διαιρείται σε 15 κομητείες και 79 δήμους.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της εσθονικής οικονομίας το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,7 %), η βιομηχανία (20,7 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική πρόνοια (16,4 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 74 % των εσθονικών εξαγωγών (το 18 % κατευθύνεται στη Σουηδία, το 16 % στη Φινλανδία και το 9 % στη Λετονία), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Ρωσία και το 4 % στη Νορβηγία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 82 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (13 % από τη Φινλανδία, 11 % από τη Γερμανία και 9 % από τη Λιθουανία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % των εισαγωγών προέρχεται από τη Ρωσία και το 3 % από τις ΗΠΑ.

H Εσθονία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Εσθονία έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Εσθονία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της εσθονικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Εσθονία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Εσθονία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Άντρους Άνσιπ, στον οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα του αντιπροέδρου της Επιτροπής και το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Προσωρινά θα είναι υπεύθυνος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Εσθονία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Εσθονία έχει 6 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Εσθονία έχει 6 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Εσθονία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Εσθονίας στην ΕΕ», η εσθονική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Εσθονία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Εσθονίας με την ΕΕ το 2017: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Εσθονία: 0,648 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του εσθονικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 2,87 %
  • Συνολική συνεισφορά της Εσθονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,154 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Εσθονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του εσθονικού ΑΕΕ: 0,68 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Εσθονία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Εσθονία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Εσθονία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top