Europæiske Union

Estland

Oversigt

Hovedstad: 

Tallinn

Areal: 

45 227 km2

Befolkning: 

1 315 944 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,3 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

20,916 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Estisk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

6

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2011

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

EU-medlemsland siden: 

1. Maj 2004

Formandskab for Rådet: 

Estland har i øjeblikket Følgende link leder til et eksternt websiteformandskabet for EU-Rådet frem til den 31. december 2017- Datoer for estiske formandskaber

Estland er den nordligste af de tre baltiske lande og er et overvejende fladt land ved den østlige del af Østersøen.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den estiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (22,3 %), industri (20,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (15,5 %).

Estlands største eksportpartnere er Sverige, Finland og Letland, mens dets største importpartnere er Finland, Tyskland og Litauen.

Estland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 estiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Estland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den estiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for estiske formandskaber:

Juli-december 2017

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Estland har udnævnt Andrus Ansip som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for det digitale indre marked og med midlertidigt ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Estland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Estland har 6 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Estland har 6 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Estland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "estisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Estland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Estlands finanser i relation til EU i 2015: 

  • Samlede EU-udgifter i Estland: 0,443 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Estlands bruttonationalindkomst (BNI): 2,21 %
  • Samlet estisk bidrag til EU-budgettet: 0,185 mia. euro
  • Estlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,92 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Estland

De penge, som Estland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Estland

Praktiske oplysninger

Back to top