Evropská unie

Estonsko

Přehled

Hlavní město: 

Tallinn

Rozloha: 

45 227 km2

Počet obyvatel: 

1 315 944 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,3 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

20,916 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

estonština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

6

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2011

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007 .

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Estonsko aktuálně zastává Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkypředsednictví v Radě EU do 31. prosince 2017 - Období estonského předsednictví

Estonsko je nejsevernější ze tří pobaltských států, je převážně rovinatou zemí na východním pobřeží Baltského moře.

Nejdůležitějšími odvětvími estonského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (22,3 %), průmysl (20,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,5 %).

Hlavními vývozními partnery Estonska jsou Švédsko, Finsko a Lotyšsko. Estonsko dováží nejvíce z Finska, Německa a Litvy.

Estonsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 estonských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Estonsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci estonského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období estonského předsednictví:

červenec–prosinec  2017

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Estonsko nominovalo Andruse Ansipa, který je místopředsedou pro jednotný digitální trh. Ten bude mít dočasně na starosti digitální ekonomiku a společnosti.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Estonsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Estonsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 6 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Estonsko má 6 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Estonsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby estonské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Estonsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Estonska a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Estonsku celkem: 0,443 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl estonského hrubého národního důchodu (HND): 2,21 %
  • Estonský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,185 miliardy EUR
  • Estonský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % estonského HND: 0,92 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Estonsku

Příspěvek Estonska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Estonsku a financovaných z prostředků EU

Praktické informace

Back to top