Европейски съюз

Естония

Преглед

Столица: 

Талин

Площ: 

45 227 км2

Население: 

1 315 944 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

0,3 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

20,916 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

естонски

Политическа система: 

парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

6

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2011 г.

Schengen area member: 

 Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Член на ЕС от: 

1 май 2004 г.

Председателство на Съвета: 

Естония в момента е начело на ротационното Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящо председателство на Съвета на ЕС до 31 декември 2017 г. - Дати на естонското председателство

Естония е най-северната балтийска страна в ЕС с предимно равнинен релеф и е разположена на източния бряг на Балтийско море.

Най-важните сектори на естонската икономика през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,3%), промишлеността (20,4%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,5%).

Естония изнася най-много стоки за Швеция, Финландия и Латвия, а най-много внася от Финландия, Германия и Литва.

Естония в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Естония. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Естония

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на естонското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на естонското председателство:

юли — декември 2017 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Естония комисар в Европейската комисия е Андрус Ансип, който е заместник-председател и отговаря за цифровия единен пазар. Временно той ще отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Естония

Европейски икономически и социален комитет

Естония има 6 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Естония има 6 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Естония поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Естония в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Естония?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Естония с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,443 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Естония: 2,21 %
  • Обща вноска на Естония в бюджета на ЕС: 0,185 милиарда EUR
  • Вноска на Естония в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,92 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Естония

Средствата, които Естония внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Естония се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top