Europeiska Unionen

Danmark

Översikt

Huvudstad: 

Köpenhamn

Yta: 

42 924 km²

Folkmängd: 

5 707 251 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

1,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

276,805 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Danska

Statsskick: 

Parlamentarisk konstitutionell monarki

Antal platser i Europaparlamentet: 

13

Valuta: 

Dansk krona (DKK)

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 25 mars 2001

EU-medlem sedan: 

1 januari 1973

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Danmarks ordförandeskap

Danmark är det minsta av de skandinaviska länderna, och är det som är mest låglänt. Danmark består av halvön Jylland och över 400 öar, varav 72 är bebodda. Danmark gränsar till Tyskland i söder, förbinds med Sverige genom Öresundsbron och har en kust på cirka 730 mil.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (23,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (18,8 %) och industri (18,7 %).

Danmark exporterar främst till Tyskland, Sverige och USA och importerar mest från Tyskland, Sverige och Nederländerna.

Danmark i EU 

Europaparlamentet

Danmark har 13 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Danmark

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Danmarks regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Danmarks ordförandeskap:

Juli–dec 1973 | jan–juni 1978 | juli–dec 1982 | juli–dec 1987 | jan–juni 1993 | juli–dec 2002 | jan–juni 2012

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Danmarks ledamot i EU-kommissionen är Margrethe Vestager, som ansvarar för konkurrensfrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Danmark

Ekonomiska och sociala kommittén

Danmark har 9 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Danmark har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Danmark för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Danmarks ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Danmark med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Danmark och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Danmark: 1,529 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,56 %
  • Danmarks EU-avgift: 2,191 miljarder EUR
  • Danmarks EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,80 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Danmark

Danmarks bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Danmark

Praktisk information

Back to top