Evropska unija

Danska

Pregled

Glavno mesto: 

København

Površina: 

42 924 km²

Prebivalstvo: 

5 707 251 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

1,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

276,805 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

danščina

Politična ureditev: 

parlamentarna ustavna monarhija

Država članica EU od: 

1. januarja 1973

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

13

Valuta: 

danska krona (DKK)

Članica schengenskega območja: 

 Da, članica schengenskega območja od 25. marec 2001

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Dansko predsedovanje Svetu EU

Danska je nižinska dežela ter najmanjša in najužneje ležeča od treh skandinavskih držav. Obsega polotok Jutlandijo in več kot 400 otokov, od katerih je 72 poseljenih. Danska meji na jugu z Nemčijo, s Švedsko pa jo povezuje cestni in železniški most. Dolžina danske obale meri 7 314 km.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Danske leta 2015 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (23,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (18,8 %) ter industrija (18,7 %).

Glavni izvozni partnerji Danske so Nemčija, Švedska in ZDA, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Švedska in Nizozemska.

Danska v EU 

Evropski parlament

Iz Danske prihaja 13 poslancev Evropskega parlamenta: več o danskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Danskem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki danske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Dansko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1973 | jan–jun 1978 | jul–dec 1982 | jul–dec 1987 | jan–jun 1993 | jul–dec 2002 | jan–jun 2012

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Danske je Margrethe Vestager, ki je pristojna za konkurenco.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Danskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Danska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Danska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Danske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega danskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se danski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Danska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Danska–EU leta 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Dansko: 1,529 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % danskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,56 %
  • Skupaj danski prispevek v proračun EU: 2,191 milijarde EUR
  • Danski prispevek v proračun EU v % danskega BND: 0,80 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti, ki jih financira EU, na Danskem

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Danska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Danski prinesla sredstva EU

Praktične informacije