Evropska unija

Danska

Danska

Pregled

Danska zastava

Politični sistem

Danska je ustavna monarhija in predstavniška parlamentarna demokracija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države, ki je formalno na čelu izvršilne oblasti, vendar ima zgolj reprezentativno in protokola

Politični sistem

Danska je ustavna monarhija in predstavniška parlamentarna demokracija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države, ki je formalno na čelu izvršilne oblasti, vendar ima zgolj reprezentativno in protokolarno vlogo. Kraljevina Danska obsega tudi Ferske otoke in Grenlandijo, avtonomni ozemlji v Atlantskem oceanu, ki nista članici EU.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Danske leta 2018 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (21,6 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,0 %) ter industrija (18,0 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 61 % celotnega danskega izvoza (Nemčija 16 %, Švedska 11 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 8 % in na Norveško 6 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 70 % (Nemčija 22 %, Švedska 12 %, Nizozemska 8 %), zunaj EU je znašal uvoz s Kitajske 7 % in z Norveške 6 %.

Danska v EU 

Evropski parlament

Iz Danske prihaja 12 poslancev Evropskega parlamenta. Več o danskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Danskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki danske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Dansko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1973 | jan–jun 1978 | jul–dec 1982 | jul–dec 1987 | jan–jun 1993 | jul–dec 2002 | jan–jun 2012

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Evropska komisarka, ki jo je imenovala Danska, je Margrethe Vestager. Je izvršna podpredsednica za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Danskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Danska ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Danska ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Danske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega danskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se danski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Danska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Dansko za leto 2019

  • Skupaj finančna sredstva EU za Dansko: 1,411 milijarde evrov

    (0,46 % danskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 2,541 milijarde evrov

    (0,83 % danskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti, ki jih financira EU, na Danskem

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Danska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Danski – prejemnici sredstev EU.

rno vlogo. Kraljevina Danska obsega tudi Ferske otoke in Grenlandijo, avtonomni ozemlji v Atlantskem oceanu, ki nista članici EU.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Danske leta 2018 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (21,6 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,0 %) ter industrija (18,0 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 61 % celotnega danskega izvoza (Nemčija 16 %, Švedska 11 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 8 % in na Norveško 6 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 70 % (Nemčija 22 %, Švedska 12 %, Nizozemska 8 %), zunaj EU je znašal uvoz s Kitajske 7 % in z Norveške 6 %.

Danska v EU 

Evropski parlament

Iz Danske prihaja 12 poslancev Evropskega parlamenta. Več o danskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Danskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki danske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Dansko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1973 | jan–jun 1978 | jul–dec 1982 | jul–dec 1987 | jan–jun 1993 | jul–dec 2002 | jan–jun 2012

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Danske je Margrethe Vestager, ki je pristojna za konkurenco.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Danskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Danska ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Danska ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Danske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega danskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se danski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Danska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Danska–EU leta 2017: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Dansko: 1,459 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % danskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,5 %
  • Skupaj danski prispevek v proračun EU: 1,927 milijarde evrov
  • Danski prispevek v proračun EU v % danskega BND: 0,65 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti, ki jih financira EU, na Danskem

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Danska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Danski – prejemnici sredstev EU.

Back to top