Európska únia

Dánsko

Dánsko

Prehľad

Vlajka Dánska

Politický systém

Dánsko je konštitučná monarchia. Má zastupiteľský parlamentný systém s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom, ktorý si oficiálne zachováva výkonnú moc, avšak plní výlučne reprezentatívne a protokolárne úlohy. Súčasťou kráľovstva sú aj dve autonómne krajiny v Atlantickom oceáne, ktoré nie sú členmi EÚ: Faerské ostrovy a Grónsko.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Dánska v roku 2016 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (22,3 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,3 %) a priemysel (18,8 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 62 % vývozu Dánska (Nemecko 16 %, Švédsko 12 % a Spojené kráľovstvo 6 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 8 % vyváža do Spojených štátov a 6 % do Nórska.

Pokiaľ ide o dovoz, 71 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 21 %, Švédska 12 % a Holandska 8 %). Z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 6 % z Nórska.

Dánsko v EÚ 

Európsky parlament

Dánsko má v Európskom parlamente 13 poslancov. Poslanci EP za Dánsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Dánsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia dánskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Dánska:

júl až december 1973 | január až jún 1978 | júl až december 1982 | júl až december 1987 | január až jún 1993 | júl až december 2002 | január až jún 2012

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Dánsko do Európskej komisie je Margrethe Vestager, ktorá je zodpovedná za hospodársku súťaž.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Dánsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Dánsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Dánsko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Dánsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Dánska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Dánska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Dánska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Dánsku: 1,459 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % dánskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,5 %
  • Celkový príspevok Dánska do rozpočtu EÚ: 1,927 mld. EUR
  • Príspevok Dánska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,65 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Dánsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Dánska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Dánsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top