Európska únia

Dánsko

Dánsko

Prehľad

Vlajka Dánska

Politický systém

Dánsko je konštitučná monarchia. Má zastupiteľský parlamentný systém s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom, ktorý si oficiálne zachováva výkonnú moc, avšak plní výlučne reprezentatívne a protokolárne úlohy. Súčasťou kráľovstva sú aj dve autonómne krajiny v Atlantickom oceáne, ktoré nie sú členmi EÚ: Faerské ostrovy a Grónsko.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Dánska v roku 2018 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,6 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,0 %) a priemysel (18,0 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 61 % vývozu Dánska (Nemecko 16 % a Švédsko 11 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 8 % vyváža do Spojených štátov a 6 % do Nórska.

Pokiaľ ide o dovoz, 70 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 22 %, Švédska 12 % a Holandska 8 %). Z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 6 % z Nórska.

Dánsko v EÚ 

Európsky parlament

Dánsko má v Európskom parlamente 12 poslancov. Poslanci EP za Dánsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Dánsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia dánskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Dánska:

júl až december 1973 | január až jún 1978 | júl až december 1982 | júl až december 1987 | január až jún 1993 | júl až december 2002 | január až jún 2012

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Dánskou komisárkou v Európskej komisii je Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Dánsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Dánsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Dánsko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Dánsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Dánska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Dánsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Dánsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Dánsku – 1,411 mld. EUR

    (čo zodpovedá 0,46 % dánskeho hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 2,541 mld. EUR

    (čo zodpovedá 0,83 % dánskeho hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Dánsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Dánska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Dánsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top