Unjoni Ewrope

Id-Danimarka

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Kopenħagen

Daqs ġeografiku: 

42 924 km²

Popolazzjoni: 

5 707 251 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

1.1 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 276.805 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Daniż

Sistema Politika: 

monarkija kostituzzjonali parlamentari

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta'Jannar 1973

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

13

Munita: 

Krone Daniż DKK

Membru taż-żona Schengen: 

 Iva, membru taż-Żona Schengen mid-25 ta' Marzu 2001.

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Daniżi

Mit-tliet pajjiżi Skandinavi, id-Danimarka hija l-iżgħar, l-aktar baxxa u l-aktar waħda fin-Nofsinhar. Hija tikkonsisti fil-peninżula tal-Jutland u arċipelagu ta’ aktar minn 400 gżira, li minnhom 72 huma abitati. Id-Danimarka tmiss mal-Ġermanja fin-nofsinhar, hija konnessa mal-Isvezja permezz ta' pont tal-karozzi u l-ferrovija u għandha kosta tal-marea ta’ 7 314 km.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tad-Danimarka fl-2015 kienu l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (23.1 %), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (18.8 %) u l-industrija (18.7 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tad-Danimarka huma l-Ġermanja, l-Iżvezja u l-Istati Uniti, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, l-Iżvezja u n-Netherlands.

Id-Danimarka fl-UE 

Il-Parlament Ewropew

Hemm 13-il membru fil-Parlament Ewropew mid-Danimarka. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fid-Danimarka

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Daniż, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Daniżi:

Lulju-Diċembru 1973 | Jannar-Ġunju 1978 | Lulju-Diċembru 1982 | Lulju-Diċembru 1987 | Jannar-Ġunju 1993 | Lulju-Diċembru 2002 | Jannar-Ġunju 2012

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mid-Danimarka għall-Kummissjoni Ewropea hi Margrethe Vestager, li hi responsabbli għall-Kompetizzjoni.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fid-Danimarka

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Id-Danimarka għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Id-Danimarka għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Id-Danimarka tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“Ambaxxata għall-UE” tad-Danimarka, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus id-Danimarka?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi tad-Danimarka mal-UE fl-2015: 

  • L-infiq totali tal-UE fid-Danimarka: EUR 1.529 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Daniż: 0.56 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Daniża għall-baġit tal-UE: EUR 2.191 biljun
  • Il-kontribuzzjoni tad-Danimarka għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tagħhom: 0.80 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fid-Danimarka

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fid-Danimarka jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif id-Danimarka tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE

Tagħrif prattiku