Eiropas Savienība

Dānija

Īss apraksts

Dānijas karogs

Valsts iekārta

Dānija ir konstitucionāla monarhija. Tajā ir pārstāvības parlamentārā sistēma, kurā valdības vadītājs ir premjerministrs, bet valsts galva – monarhs, kura rokās oficiāli ir izpildvara, lai gan faktiski tā pienākumi ir tikai reprezentatīvi un ceremoniāli. Karalistē ietilpst arī divas autonomas valstis, kas atrodas Atlantijas okeānā un nav ES dalībvalstis. Tās ir Fēru Salas un Grenlande.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Dānijas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (22,3 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (19,3 %) un rūpniecība (18,8 %).

62 % no Dānijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 16 %, Zviedrijā 12 % un Lielbritānijā 6 %), taču ārpus ES galvenie tirdzniecības partneri ir ASV (8 %) un Norvēģija (6 %).

71 % importa ir no ES dalībvalstīm (21 % no Vācijas, 12 % no Zviedrijas un 8 % no Nīderlandes), savukārt ārpus ES lielākie importa partneri ir Ķīna (7 %) un Norvēģija (6 %).

Dānija ES 

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 13 deputāti no Dānijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Dānijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Dānijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Dānijas prezidentūras laikposmi:

1973. gada jūlijs – decembris | 1978. gada janvāris – jūnijs | 1982. gada jūlijs – decembris | 1987. gada jūlijs – decembris | 1993. gada janvāris – jūnijs | 2002. gada jūlijs – decembris | 2012. gada janvāris – jūnijs

ES Padomes prezidentūra

Šī saite ved uz ārēju tīmekļa vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Dānijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izvirzīta Margrēte Vestagere, kuras pārziņā ir konkurence.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Dānijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Dānijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Dānijai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Dānijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Dāniju un ES struktūrām. Tā ir kā Dānijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Dānija iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā tiek sadalītas taisnīgi, atbilstoši to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Dānijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Dānijā: 1,459 miljards eiro
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Dānijas nacionālā kopienākuma (NKI): 0,5 %
  • Dānijas kopējais devums ES budžetā: 1,927 miljardi eiro
  • Dānijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,65 % 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Dānijā

Nauda, ko Dānija iemaksā ES budžetā, palīdz ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, tādās jomās kā ceļu būve, atbalsts pētniecībai un vides aizsardzība.

Lasiet vēl par to, kā Dānija izmanto ES finansējumu.

Back to top