Europos Sąjunga

Danija

Danija

Apžvalga

Danijos vėliava

Politinė sistema

Danija yra konstitucinė monarchija. Jos sistema – atstovaujamoji parlamentinė sistema, vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, valstybės vadovas – monarchas, oficialiai turintis vykdomąją valdžią, tačiau atliekantis tik reprezentacines ir protokolines funkcijas. Karalystei priklauso ir dvi autonomiją turinčios teritorijos Atlanto vandenyne, kurios nėra ES narės: Farerų salos ir Grenlandija.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Danijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,6 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,0 %), pramonė (18,0 %).

61 % Danijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 16 %, Švediją – 11 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (8 %) ir Norvegiją (6 %).

70 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 22 %, Švedijos – 12 %, Nyderlandų – 8 %), o už ES ribų – 7 % iš Kinijos ir 6 % iš Norvegijos.

Danija Europos Sąjungoje 

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Danijai atstovauja 14 narių. Danijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Danijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Danijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Danijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1973 m. liepa–gruodis | 1978 m. sausis–birželis | 1982 m. liepa–gruodis | 1987 m. liepa–gruodis | 1993 m. sausis–birželis | 2002 m. liepa–gruodis | 2012 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Danijos deleguota Europos Komisijos narė yra Margrethe Vestager, už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Danijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Danijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Danijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Danija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Danijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Danija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

 2018 m. Danijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Danijoje suma – 1,411 mlrd. EUR
    (atitinka 0,46 proc. Danijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 2,541 mlrd. EUR
    (atitinka 0,83 proc. Danijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Danijoje

Danijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Danijai.

Back to top