Európai Unió

Dánia

Áttekintés

Főváros: 

Koppenhága

Terület: 

42 924 km²

Népesség: 

5 707 251 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

1,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

276,805 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

dán

Államforma, politikai rendszer: 

alkotmányos parlamentáris monarchia

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

13

Pénznem: 

dán korona (DKK)

Schengen area member: 

 Dánia 2001. március 25. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1973. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A dán soros elnökség időszakai

A három skandináv ország közül Dánia a legdélebbi és a legalacsonyabban fekvő állam. A Jütland-félsziget mellett területe több mint 400 kisebb-nagyobb szigetet foglal magában, amelyek közül 72 lakott. Délen Németországgal határos, Svédországgal pedig egy közúti-vasúti híd köti össze. A dán tengerpart erősen tagolt, hossza 7314 kilométer.

2015-ben a dán gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (23,1%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,8%), továbbá az ipar (18,7%).

Dánia elsősorban Németországba, Svédországba és az Egyesült Államokba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig sorrendben Németország, Svédország és Hollandia az ország legfőbb kereskedelmi partnere.

Dánia az EU-ban 

Európai Parlament

Dánia 13 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Dánia választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Dániai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a dán kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A dán soros elnökség időszakai:

1973. július–december, 1978. január–június, 1982. július–december, 1987. július–december, 1993. január–június, 2002. július–december, 2012. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság dán tagja Margrethe Vestager, aki a versenypolitikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Dániai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Dániának 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Dániának 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Dánia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Dánia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Dánia vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Dániában: 1,529 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a dán bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,56 %
  • Dánia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 2,191 milliárd EUR
  • Dániának az uniós költségvetésbe történő befizetései a dán GNI-hez viszonyítva: 0,80 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Dániában

A tagállamok, így a Dánia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Dánia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top