Europska unija

Danska

Pregled

danska zastava

Politički sustav

Danska je ustavna monarhija. Ima predstavnički parlamentarni sustav s predsjednikom vlade – premijerom – i čelnikom države – monarhom – koji je, službeno, zadržao izvršne ovlasti, ali dužnosti su mu predstavničke i ceremonijalne. Kraljevinu Dansku čine i dvije autonomne zemlje u Atlantiku, od kojih nijedna nije članica EU-a: Farski otoci i Grenland.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori danskoga gospodarstva u 2016. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (22,3 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,3 %) te industrija (18,8 %).

U zemlje EU-a odlazi 62 % danskog izvoza (16 % u Njemačku, 12 % u Švedsku te 6 % u Ujedinjenu Kraljevinu), a izvan EU-a 8 % odlazi u SAD, a 6 % u Norvešku.

U pogledu uvoza, 71 % dolazi iz država članica EU-a (21 % iz Njemačke, 12 % iz Švedske i 8 % iz Nizozemske), dok od zemalja izvan EU-a 7 % dolazi iz Kine, a 6 % iz Norveške.

Danska u EU-u 

Europski parlament

Danska ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Danskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz danske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi danskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1973. | siječanj – lipanj 1978. | srpanj – prosinac 1982. | srpanj – prosinac 1987. | siječanj – lipanj 1993. | srpanj – prosinac 2002. | siječanj – lipanj 2012.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Margrethe Vestager povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Danska, a zadužena je za tržišno natjecanje.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Danskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Danska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Danska ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Danska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća danskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Danska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Danske i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Danskoj: 1,459 milijarda eura
  • ukupna potrošnja EU-a kao postotak danskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,5 %.
  • ukupni doprinos Danske proračunu EU-a: 1,927 milijardi eura
  • doprinos Danske proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,65 %. 

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Danskoj financira EU

Novcem koji Danska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Danskoj.

Back to top