Europska unija

Danska

Pregled

Glavni grad: 

Kopenhagen

Površina: 

42 924 km²

Broj stanovnika: 

5 707 251 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

1,1 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

276,805 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

danski

Politički sustav: 

parlamentarna ustavna monarhija

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

13

Valuta: 

danska kruna (DKK)

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 25. ožujka 2001.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1973.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi danskog predsjedanja

Danska je najmanja, najjužnija i najniža od triju skandinavskih zemalja; čine je poluotok Jylland i arhipelag više od 400 otoka, od kojih su 72 nastanjena. Danska graniči s Njemačkom na jugu, a sa Švedskom je povezana cestovnim i željezničkim mostom. Obalna crta dugačka je 7314 km.

Najvažniji sektori danskoga gospodarstva u 2015. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (23,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,8 %) te industrija (18,7 %).

Najvažniji izvozni partneri Danske jesu Njemačka, Švedska i SAD, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Švedska i Nizozemska.

Danska u Europskoj uniji 

Europski parlament

Danska ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Danskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici danske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi danskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1973. | siječanj – lipanj 1978. | srpanj – prosinac 1982. | srpanj – prosinac 1987. | siječanj – lipanj 1993. | srpanj – prosinac 2002. | siječanj – lipanj 2012.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Margrethe Vestager povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Danska, a zadužena je za tržišno natjecanje.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Danskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Danska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Danska ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija , skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Danska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća danskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Danska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Danske i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Danskoj: 1,529 milijarda EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Danskoj izražena kao postotak danskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,56 %
  • ukupni doprinos Danske proračunu EU-a: 2,191 milijarda EUR
  • doprinos Danske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,80 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Danskoj financira EU

Novcem koji Danska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Dansku

Praktične informacije

Back to top