Euroopan Unioni

Tanska

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Kööpenhamina

Pinta-ala: 

42 924 km²

Väkiluku: 

5 707 251 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

1,1 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

276,805 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

tanska

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen, perustuslaillinen monarkia

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

13

Rahayksikkö: 

Tanskan kruunu (DKK)

Schengen area member: 

Kyllä, Tanska on kuulunut Schengen-alueeseen 25.3.2001 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1973

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Tanska on Skandinavian maista eteläisin ja pinta-alaltaan pienin sekä pinnanmuodostukseltaan alavin. Siihen kuuluu Jyllannin niemimaa sekä yli 400 saarta, joista 72 on asutettuja. Tanskan eteläinen rajanaapuri on Saksa, ja Tanskalla on maantie- ja rautatiesiltayhteys Ruotsiin. Merenrantaa sillä on yhteensä 7 314 km.

Tanskan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (23,1 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (18,8 %) ja teollisuus (18,7 %).

Tanskan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ruotsi ja Yhdysvallat ja tuontimaat Saksa, Ruotsi ja Alankomaat.

Tanska EU:ssa 

Euroopan parlamentti

Tanskalla on 13 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Tanskan-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Tanskan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Tanskan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1973 | tammikuu–kesäkuu 1978 | heinäkuu–joulukuu 1982 | heinäkuu–joulukuu 1987 | tammikuu–kesäkuu 1993 | heinäkuu–joulukuu 2002 | tammikuu–kesäkuu 2012

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Tanskasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Margrethe Vestager, jonka vastuualueena on kilpailu.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Tanskan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Tanskalla on 9 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Tanskalla on 9 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Tanska pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Tanska antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Tanskan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Tanskassa: 1,529 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Tanskan bruttokansantuloon: 0,56 %
  • Tanskan maksut EU:n talousarvioon: 2,191 miljardia EUR
  • Tanskan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,80 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Tanskassa

Tanskan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Tanskassa).

Käytännön tietoa

Back to top