Euroopa Liit

Taani

Ülevaade

Pealinn: 

Kopenhaagen

Pindala: 

42 924 km²

Rahvaarv: 

5 707 251 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

1,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

276,805 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

taani

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

Kohti Euroopa Parlamendis: 

13

Rahaühik: 

Taani kroon (DKK)

Schengen area member: 

 Jah, Taani on Schengeni ala liige alates 25. märts 2001

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1973

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Taani eesistumisperioodid

Taani on kolmest Skandinaavia riigist väikseim, samuti kõige lõunapoolsem ja merepinna suhtes madalaim. See koosneb Jüüti poolsaarest ning rohkem kui 400 saarest, millest 72 on asustatud. Taani piirneb lõunas Saksamaaga ning ta on Rootsiga ühendatud maantee- ja raudteesilla kaudu. Taani rannajoone pikkus on 7314 km.

Taani majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (23,1 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,8 %) ning tööstus (18,7 %).

Taani peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Rootsi ja Ameerika Ühendriigid ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Rootsi ja Madalmaad.

Taani ELis 

Euroopa Parlament

Taanist on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Taanis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Taani valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Taani eesistumisperioodid:

juuli–detsember 1973 | jaanuar–juuni 1978 | juuli–detsember 1982 | juuli–detsember 1987 | jaanuar–juuni 1993 | juuli–detsember 2002 | jaanuar–juuni 2012

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Taani poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Margrethe Vestager, kelle vastutusalaks on konkurents.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Taanis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Taanil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9  esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Taanil on Euroopa Regioonide Komitees 9 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Taani suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Taani nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Taani rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Taani rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Taanis: 1,529 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Taani kogurahvatulust: 0,56 %
  • Taani kogupanus ELi eelarvesse: 2,191 miljardit EUR
  • Taani poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 0,80 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Taanis

Rahalised vahendid, mida Taani maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Taani ELi-poolsest rahastamisest kasu saab

Praktiline teave

Back to top