Euroopa Liit

Taani

Taani

Ülevaade

Taani lipp

Poliitiline süsteem

Taani on konstitutsiooniline monarhia ja riigis on esindusparlamendisüsteem. Valitsuse eesotsas on peaminister ja riigipea on monarh, kelle käes on ametlikult täitevvõim, kuid tema ülesanded on rangelt esinduslikud ja tseremoniaalsed. Taani Kuningriigi valdusse kuuluvad ka kaks Atlandi ookeanis asuvat autonoomset liiget, mis kumbki ei ole ELi liikmesriigid: Fääri saared ja Gröönimaa.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Taani majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (22,3%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (19,3%) ning tööstus (18,8%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Taani ekspordist 62% (Saksamaa 16%, Rootsi 12% ja Ühendkuningriik 6%), samas kui ELi-väliselt läheb 8% Ameerika Ühendriikidesse ja 6% Norrasse.

71% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 21%, Rootsi 12% ja Madalmaad 8%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 7% Hiinast ja 6% Norrast.

Taani ELis 

Euroopa Parlament

Taanist on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Taanis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Taani valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Taani eesistumisperioodid:

juuli–detsember 1973 | jaanuar–juuni 1978 | juuli–detsember 1982 | juuli–detsember 1987 | jaanuar–juuni 1993 | juuli–detsember 2002 | jaanuar–juuni 2012

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Taani poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Margrethe Vestager, kelle vastutusalaks on konkurents.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Taanis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Taanil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Taanil on Regioonide Komitees 9 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Taani suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Taani nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Taani rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Taani rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal 

  • ELi kogukulud Taanis: 1,459 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Taani kogurahvatulus: 0,5%
  • Taani kogupanus ELi eelarvesse: 1,927 miljardit eurot
  • Taani poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulus: 0,65% 

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Taanis

Rahalised vahendid, mida Taani maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Taanile kasulikud on.

Back to top