Den Europæiske Union

Danmark

Danmark

Oversigt

Det danske flag

Politisk system

Danmark er et konstitutionelt monarki med et repræsentativt parlamentarisk system. Landet har en regeringschef – statsministeren – og et statsoverhoved – dronningen – som officielt har den udøvende magt, men reelt kun har en repræsentativ og ceremoniel funktion. Desuden er to selvstyrende lande i Atlanterhavet, nemlig Færøerne og Grønland, en del af det danske rigsfællesskab. De står begge uden for EU.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den danske økonomi i 2018 var offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,6 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,0 %) samt industri (18,0 %).

61 % af Danmarks eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 16 % og Sverige: 11 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (8 %) og Norge (6 %).

For importens vedkommende stammer 70 % fra andre EU-lande (Tyskland: 22 %, Sverige: 12 % og Nederlandene: 8 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og Norge (6 %).

Danmark i EU 

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 14 danske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Danmark

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den danske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for danske formandskaber:

Juli-december 1973 | Januar-juni 1978 | Juli-december 1982 | Juli-december 1987 | Januar-juni 1993 | Juli-december 2002 | Januar-juni 2012

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Danmark har udpeget Margrethe Vestager som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Danmark

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Danmark har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Danmark har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Danmark kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som dansk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Danmark?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

2018 tal for Danmark :

  • EU's samlede udgifter i Danmark: 1,411 milliarder euro
    (svarer til 0,46 % af Danmarks økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 2,541 milliarder euro
    (svarer til 0,83 % af Danmarks økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Danmark

De penge, som Danmark betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Danmark drager fordel af EU-finansiering.

Back to top