Europæiske Union

Danmark

Oversigt

Hovedstad: 

København

Areal: 

42 924 km²

Befolkning: 

5 707 251 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

1,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

276,805 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Dansk

Styreform: 

 Parlamentarisk konstitutionelt monarki

Pladser i Europa-Parlamentet: 

13

Valuta: 

Danske kroner (DKK)

Schengen area member: 

 Ja, med i Schengenområdet siden 25. marts 2001

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1973

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for danske formandskaber

Danmark er det mindste, det sydligste og lavestliggende af de tre skandinaviske lande. Det består af halvøen Jylland og et øhav med over 400 øer, hvoraf 72 er beboede. Danmark grænser op til Tyskland mod syd, er knyttet til Sverige med en vej- og jernbanebro og har en kystlinje på 7 314 km.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den danske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (23,1 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,8 %) samt industri (18,7 %).

Danmarks største eksportpartnere er Tyskland, Sverige og USA, mens dets største importpartnere er Tyskland, Sverige og Holland.

Danmark i EU 

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 13 danske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Danmark

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den danske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for danske formandskaber:

Juli-december 1973 | Januar-juni 1978 | Juli-december 1982 | Juli-december 1987 | Januar-juni 1993 | Juli-december 2002 | Januar-juni 2012

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Danmark har udnævnt Margrethe Vestager som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for konkurrence.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Danmark

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Danmark har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Danmark har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Danmark kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "dansk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Danmark, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Danmarks finanser i relation til EU i 2015: 

  • Samlede EU-udgifter i Danmark: 1,529 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Danmarks bruttonationalindkomst (BNI): 0,56 %
  • Samlet dansk bidrag til EU-budgettet: 2,191 mia. euro
  • Danmarks bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,80 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Danmark

De penge, som Danmark betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Danmark.

Praktiske oplysninger

Back to top