Европейски съюз

Дания

Преглед

Столица: 

Копенхаген

Площ: 

42 924 км²

Население: 

5 707 251 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

1,1 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

276,805 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

датски

Политическа система: 

парламентарна конституционна монархия

Места в Европейския парламент: 

13

Валута: 

датска крона (DKK)

Schengen area member: 

 Да, член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1973 г.

Председателство на Съвета: 

Дания е най-малката, а също така и най-южната и най-ниско разположената от трите скандинавски държави. Тя се състои от полуостров Ютланд и архипелаг от над 400 острова, от които 72 са населени. Дания граничи на юг с Германия, свързана е с Швеция с комбиниран автомобилен и железопътен мост, а бреговата ѝ ивица е дълга 7314 км.

Най-важните сектори на датската икономика през 2015 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (23,1%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,8%) и промишлеността (18,7%).

Дания изнася най-много стоки за Германия, Швеция и САЩ, а най-много внася от Германия, Швеция и Нидерландия.

Дания в ЕС 

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Дания. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Дания

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на датското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на датските председателства:

юли — декември 1973 г. | януари — юни 1978 г. | юли — декември 1982 г. | юли — декември 1987 г. | януари — юни 1993 г. | юли — декември 2002 г. | януари — юни 2012 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Дания комисар в Европейската комисия е Маргрете Вестегер, която отговаря за конкуренцията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Дания

Европейски икономически и социален комитет

Дания има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Дания има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Дания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Дания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Дания?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Дания с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,529 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Дания: 0,56 %
  • Обща вноска на Дания в бюджета на ЕС: 2,191 милиарда EUR
  • Вноска на Дания в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,80 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Дания

Средствата, които Дания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Дания се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация

Back to top