Europeiska Unionen

Tjeckien

Översikt

Huvudstad: 

Prag

Yta: 

78 868 km²

Folkmängd: 

10 553 843 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

2,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

174,412 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Tjeckiska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

21

Valuta: 

Tjeckisk koruna (CZK)

Schengen area member: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Ordförandeland i EU: 

Tjeckien ligger i Centraleuropa och blev en självständig stat 1993 när Tjeckoslovakien delades upp i två länder: Tjeckien och Slovakien.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (32,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (18,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,9 %).

Tjeckien exporterar främst till Tyskland, Slovakien och Polen och importerar mest från Tyskland, Polen och Kina.

Tjeckien i EU

Europaparlamentet

Tjeckien har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Tjeckien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Tjeckiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Tjeckiens ordförandeskap:

Januari–juni 2009

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Tjeckiens ledamot i EU-kommissionen är Vĕra Jourová, som ansvarar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Tjeckien

Ekonomiska och sociala kommittén

Tjeckien har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Tjeckien har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Tjeckien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Tjeckiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Tjeckien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Tjeckien och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Tjeckien: 7,075 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 4,67 %
  • Tjeckiens EU-avgift: 1,315 miljarder EUR
  • Tjeckiens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,87 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Tjeckien

Tjeckiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Tjeckien.

Praktisk information

Back to top